Nya ord i svenska språket 2020 – en lista

Nu har Språkrådet publicerat sin lista över de nya ord som tagit sig in i svenska språket under 2020. Här listar vi alla de nya orden.

 • Becknarväska – liten mag- eller midjeväska.
 • Bolundare – komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter stor och som inte kräver bygglov.
 • Boomer – person i medelåldern eller äldre.
 • Cancelkultur – aktivism som syftar till att personer med kontroversiella åsikter ska berövas sina plattformar för att föra ut dessa åsikter.
 • Cirkulent – person som ägnar sig åt hållbar konsumtion, företrädesvis genom återvinning.
 • Cli-fi – konstnärlig genre som behandlar klimatfrågor.
 • Coronaanpassa – vidta förebyggande åtgärder för att följa restriktioner med syftet att minimera risken för spridning av coronaviruset.
 • Coronahälsning – hälsningsgest som uppkommit under coronapandemin.
 • Covid-19 – infektionssjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2.
 • Förnedringsrån – personrån där offret utsätts för särskilt kränkande behandling.
 • Hobbyepidemiolog – person som utan expertkunskaper i epidemiologi tvärsäkert uttalar sig om coronapandemin.
 • Hungerpandemi – svält orsakad av coronapandemins konsekvenser.
 • Hälsolitteracitet – förmåga att förstå hälsoinformation.
 • Immunitetspass – intyg som visar att en person är immun mot coronaviruset och därför ges möjlighet att exempelvis resa eller besöka vissa platser.
 • Infodemi – global spridning av skadliga rykten.
 • Intimitetskoordinator – person som arbetar inom film, tv och teater med att sexscener ska kännas trygga för skådespelarna.
 • Kamikazetips – förutsägelse om utgången i en tävling, match eller idrottsserie som görs när förutsättningarna är helt eller delvis okända.
 • Kanskeman – man som inte vill engagera sig fullt ut i ett förhållande.
 • Kemsex – sex i kombination med användning av narkotika för att förhöja den sexuella upplevelsen.
 • Klustersmitta – spridning av virus bland personer i en avgränsad grupp.
 • Krympflation – minskning av innehållet i förpackning utan motsvarande prisminskning.
 • Lesserwisser – person som är mindre vetande men som trots detta förklarar ett fenomen för någon som vet mer.
 • Lockdown – restriktioner som begränsar rörelsefriheten i ett samhälle och möjligheten att använda olika samhällsfunktioner.
 • Mjuta – stänga av mikrofon eller ljud.
 • Novent – julförberedelser och adventsliknande firande i november.
 • Platta till kurvan – hålla smittspridningstakten på en jämn nivå.
 • R-tal – genomsnittligt tal som visar hur många personer som smittas av en redan smittad person.
 • Simp – person som genom smicker försöker väcka en annan persons romantiska eller sexuella intresse.
 • Självkarantän – isolering i hemmet eller på annan plats när en person har eller kan ha smittats alternativt vill undvika risken att smittas av coronaviruset.
 • Social distansering – att hålla fysiskt avstånd och att ta hänsyn till riskerna för smittspridning i sitt sociala umgänge.
 • Statyprotest – manifestation som ifrågasätter förekomsten av statyer föreställande personer som anklagas för att ha underblåst eller utövat förtryck.
 • Superspridare – person som sprider en sjukdom till ett stort antal personer.
 • Turistkorridor – överenskommelse som möjliggör semesterresor mellan länder där smittspridningen är på låga nivåer.
 • Tvåmetersregeln – rekommendation eller bestämmelse om att hålla två meters avstånd mellan personer som inte tillhör samma sällskap.
 • Underturism – situation där besökarna är för få för att turistberoende orter ska klara sig ekonomiskt.
 • Vårdskuld – uppsamlat behov av sjukvård som uppstår när vissa åtgärder skjuts upp till förmån för åtgärder som är mer akuta.
 • Växtblindhet – avsaknad av förståelse för växters betydelse för livet på jorden.
 • Zombiebrand – eldsvåda som övervintrar under snötäcke och blossar upp till våren.
 • Zoombombning – av objuden deltagare i möte som hålls genom videomötestjänsten Zoom.

Som du kanske märkte är listan över nya ord i svenska språket 2020 dominerad av ord som handlar om den pandemi, som vi alla mer eller mindre drabbats av under året.