Intelligent eller intellektuell

Intelligent eller intellektuell?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Orden intelligent och intellektuell används ofta som synonymer, men det finns subtila skillnader i betydelse och nyans:

Intelligens fokuserar på förmågan att lära sig, förstå och tillämpa kunskap. En person som är intelligent har starka kognitiva förmågor i bland annat:

 • Problemlösning
 • Abstrakt tänkande
 • Lärförmåga
 • Anpassningsförmåga
 • Minne

Intellekt lägger mer tonvikt på hur man använder sin intelligens. Om man är intellektuell använder man aktivt sina mentala förmågor för att:

 • Analysera
 • Reflektera
 • Kritisera
 • Skapa
 • Argumentera

En person kan vara intelligent utan att vara intellektuell. Till exempel kan en person ha en hög IQ men inte använda sin intelligens aktivt i sitt liv. Omvänt kan en person vara intellektuell utan att ha en exceptionellt hög IQ, genom att använda sina mentala förmågor på ett engagerat och reflekterande sätt.

Sammanfattning av skillnaden på intelligent och intellektuell

 • Intelligent: Man har förmågan att lära sig, förstå och tillämpa kunskap.
 • Intellektuell: Om man använder sin intelligens aktivt för att analysera, reflektera, kritisera, skapa och argumentera.

Exempel på hur man kan använda orden intelligent och intellektuell

 • En person som löser komplexa problem på jobbet visar att den är intelligent.
 • En person som skriver en tankeväckande artikel om ett aktuellt ämne visar intellektuell förmåga.

Hälsningar Ordkollen

Björntjänst

Att göra någon en björntjänst – vad betyder det?

Att göra någon en björntjänst betyder att man gör någon en otjänst, det vill säga att man utför en handling med goda avsikter, men som i slutändan får oavsiktligt negativa konsekvenser för den man vill hjälpa. Det är som att man vill göra något snällt, men råkar göra mer skada än nytta.

Uttryckets ursprung

Uttrycket ”att göra någon en björntjänst”, kommer från en fabel av den franske författaren Jean de La Fontaine, där en björn försöker jaga bort en fluga från en sovande mans ansikte medan han sover. Björnen slår ihjäl flugan med en sten, men stenen träffar mannen i huvudet och dödar honom.

Idag används uttrycket ofta humoristiskt, men det kan också ha en mer allvarlig innebörd. Det är en påminnelse om att vi alltid bör tänka igenom konsekvenserna av våra handlingar, även när vi bara vill vara snälla.

Exempel på hur man kan göra någon en björntjänst

 • Att ge en person ett oönskat råd som får dem att fatta ett dåligt beslut.
 • Att försöka skydda någon från fara, men råkar utsätta dem för ännu större risk.
 • Att försöka lösa ett problem åt någon, men bara gör det värre.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lätt att veta om en handling kommer att bli en björntjänst eller inte. Ibland kan vi bara göra vårt bästa och hoppas att det blir rätt. Men det är alltid klokt att vara ödmjuk och erkänna att vi inte alltid har all rätt, och att vi ibland kan göra misstag.

Hälsningar Ordkollen

Sudoku, soduku eller suduko

Sudoku, soduku eller suduko?

Hur stavas namnet på det japanska sifferpusslet?

Det rätta svaret är att namnet på sifferpusslet stavas sudoku.

Det stavas inte soduku eller suduko.

Sudoku är ett logikbaserat pusselspel som spelas på en 9×9 rutnätsplan. Målet är att placera ut siffrorna 1 till 9 i varje ruta så att varje siffra bara förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3×3 block (även kallade ”lådor” eller ”regioner”).

Hälsningar Ordkollen

Kasta inte sten i glashus

Ordspråket ”Kasta inte sten i glashus”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Kasta inte sten i glashus” betyder att man ska vara försiktig med att kritisera andras fel och brister, då man själv kanske har liknande, eller till och med värre brister.

Metaforen med ”glashus” belyser kritikens sårbarhet. Att kasta stenar mot ett glashus kan lätt krossa det, precis som att kritisera andra kan avslöja våra egna brister och göra oss sårbara för kritik. Ordspråket antyder att innan vi kritiserar andra bör vi först granska oss själva och ta itu med våra egna brister.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Kasta inte sten i glashus”

Hon borde ha tänkt på ordspråket kasta inte sten i glashus”innan hon kritiserade sin grannes trädgård.

”Det är viktigt att komma ihåg att vi alla har våra brister, så vi bör vara försiktiga med att kasta sten i glashus.

  Ordspråket ”Kasta inte sten i glashus” påminner oss om vikten av ödmjukhet, självinsikt och konstruktiv kritik. Genom att undvika frestelsen att döma andra hårt kan vi istället fokusera på att förbättra oss själva och skapa mer förståelse och empati i våra relationer.

  Hälsningar Ordkollen

  Triumfkort eller trumfkort

  Triumfkort eller trumfkort?

  Hur stavas det?

  Den rätta stavningen är trumfkort. Den felaktiga stavningen är triumfkort.

  En anledning till att vissa stavar fel till trumfkort är förmodligen för att ordet triumf betyder ”lysande seger”. Trumf (eller trumfkort) är ett kort av en färg som är värde­fullare än de andra i en spel­omgång. Både trumf och triumf har alltså att göra med seger.

  Vad är ett trumfkort?

  I kortspel är ett trumfkort ett kort som har en speciell förmåga att slå alla andra kort i samma färg, oavsett rang. Trumfkort används vanligtvis för att vinna spel eller för att få en fördel över motståndarna.

  De specifika reglerna för trumfkort kan variera beroende på vilket kortspel som spelas. I vissa spel, till exempel bridge, har trumfkorten en specifik rangordning. I andra spel, till exempel poker, kan trumfkorten vara valfria och bestämmas av spelarna före spelet börjar.

  Oavsett de specifika reglerna är trumfkort generellt sett kraftfulla kort som kan ge en betydande fördel till spelaren som har dem.

  Ordet trumfkort kan även användas på ett bildligt sätt för att beskriva ett effektiv medel av något slag, eller ett slagkraftigt argument.

  Exempel på användning av ordet trumfkort

  • ”Hon hade ett trumfkort i ärmen och vann spelet med lätthet.”
  • ”Att ha en bra utbildning är ett trumfkort på arbetsmarknaden.”

  Fler exempel:

  1. Spelets gång:

  • ”Johan spelade ut sitt sista trumfkort, en ess kung, och vann spelet.”
  • ”Hon hade tre trumfkort kvar i handen och var säker på att vinna.”
  • ”De glömde att lägga till trumfkorten i leken, vilket gjorde spelet olagligt.”

  2. Metaforiskt:

  • ”Att behärska flera språk är ett trumfkort på arbetsmarknaden.”
  • ”Hennes charm och karisma var hennes trumfkort under dejten.”
  • ”Ett bra betygssnitt kan vara ett trumfkort när man söker till universitetet.”

  3. Idiomatiska uttryck:

  • ”Att ha trumfkort i ärmen” – att ha en hemlig fördel eller ett hemligt vapen.
  • ”Att spela ut sitt sista trumfkort” – att använda sin sista resurs eller åtgärd.

  4. Humoristiskt:

  • ”Hans trumfkort i diskussionen var en burk choklad.”
  • ”Hon spelade ut sin hundvalp som trumfkort och vann omedelbart sympati från alla.”
  • ”Att vara snygg kan ibland vara ett trumfkort, men det är inte allt.”

  5. Formellt:

  • ”Företag använder ofta trumfkort som rabatter eller bonusar för att locka kunder.”
  • ”I politiken kan en stark ledare vara ett trumfkort i valet.”
  • ”Forskare har identifierat nya molekyler som kan vara trumfkort i kampen mot cancer.”

  Hälsningar Ordkollen

  Hjärnbarken eller hjärnbalken

  Hjärnbarken eller hjärnbarken?

  Hur stavas det?

  Det rätta svaret är att det kan stavas både hjärnbarken och hjärnbalken.
  Både hjärnbalken och hjärnbarken är delar av hjärnan, men de har olika funktioner:

  Hjärnbalken (corpus callosum) är en stor nervtrådsmassa som förbinder de två halvorna av storhjärnan, höger och vänster hemisfär. Den gör det möjligt för de två hemisfärerna att kommunicera med varandra och dela information. Hjärnbalken är avgörande för funktioner som:

  • Koordination av rörelser: Den gör att höger och vänster hand kan samarbeta smidigt.
  • Språk: Den möjliggör överföring av språkinformation mellan hemisfärerna.
  • Minne: Den hjälper till att koordinera minnesfunktioner mellan hemisfärerna.
  • Tankar och känslor: Den underlättar samordningen av komplexa tankar och känslor som involverar båda hemisfärerna.

  Hjärnbarken (cerebral cortex) är det yttersta lagret av grå hjärnsubstans som täcker storhjärnan. Den är ansvarig för de flesta av våra högre mentala funktioner, inklusive:

  • Medvetande: Hjärnbarken gör det möjligt för oss att uppleva världen runt oss och att ha en känsla av oss själva.
  • Tanke: Den möjliggör komplext tänkande, problemlösning och beslutsfattande.
  • Sinnesintryck: Den bearbetar och tolkar information från våra sinnen, som syn, hörsel, känsel, smak och lukt.
  • Rörelser: Den kontrollerar våra frivilliga rörelser och planering av motorik.
  • Språk: Den möjliggör språkproduktion, förståelse och kommunikation.
  • Minne: Den lagrar och hämtar minnen.
  • Känslor: Den bearbetar och reglerar våra känslor.

  Sammanfattningsvis är hjärnbalken som en bro som förbinder de två halvorna av hjärnan, medan hjärnbarken är den ”grå substansen” som utför de flesta av våra avancerade mentala funktioner. Båda är avgörande för att vi ska fungera optimalt.

  Utspårad eller urspårad

  Utspårad eller urspårad?

  Hur stavas det?

  Det rätta svaret är att det stavas urspårad.

  Det stavas inte utspårad.

  Exempel på rätt stavning

  • I helgen fick polisen komma och avsluta en urspårad fest
  • Mannen var ett urspårat geni.
  • I skogen ligger en urspårad järnvägsvagn.

  Hälsningar Ordkollen

  Asterix eller asterisk

  Stavas det asterix eller asterisk?

  Det korrekta svenska namnet på tecknet * är asterisk.
  Det stavas alltså asterisk och det stavas inte asterix.

  Ordet ”asterisk” kommer från grekiska ”asterískos”, som betyder ”liten stjärna”. Namnet speglar tecknets form, som liknar en stjärna.

  Asterix är namnet på en seriefigur skapad av René Goscinny och Albert Uderzo. Även om tecknet * ibland kallas ”asterix” på skämt, på grund av likheten med seriefigurens namn, är det inte den korrekta benämningen på svenska.

  Exempelmeningar med ordet asterisk

  • Använd en asterisk för att markera en fotnot.
  • Sök efter ett ord med en asterisk för att hitta alla varianter av ordet, till exempel ”bil*”.
  • En asterisk kan användas för att censurera känsliga ord.

  Hälsningar Ordkollen

  Ordet kiosk

  Var kommer ordet ”kiosk” ifrån?

  Vad har ordet kiosk för ursprung och vad är en kiosk?

  Ordet kiosk kom till svenska via franska, där det stavas ”kiosque”. Den franska versionen av ordet härstammar i sin tur från det turkiska ordet ”köşk”, som betyder ”paviljong” eller ”sommarhus”. Ordet ”köşk” härstammar i sin tur från det persiska ordet ”kōšk”, med samma betydelse.

  Ordet kiosk introducerades i det svenska språket under 1600-talet och refererade ursprungligen till en liten, dekorativ byggnad i en trädgård eller park. Med tiden har ordets betydelse utvidgats till att omfatta alla små, fristående strukturer som används för att sälja varor eller tjänster, till exempel en tidningsstånd eller en biljettkiosk.

  Betydelse av ordet kiosk

  En kiosk är en liten, fristående struktur som vanligtvis används för att sälja varor eller tjänster. Kiosker finns ofta på offentliga platser, som köpcentra, flygplatser och tågstationer. De är ofta självbetjänade, vilket innebär att kunder kan interagera med kiosken utan att behöva hjälp av en säljare.

  Kiosker kan användas för en rad olika ändamål, bland annat:

  • Försäljning av varor: Kiosker kan användas för att sälja en mängd olika varor, till exempel mat, dryck, souvenirer och biljetter.
  • Tillhandahålla tjänster: Kiosker kan användas för att tillhandahålla en mängd olika tjänster, till exempel information, betalning av räkningar och utskrift av biljetter.
  • Insamling av data: Kiosker kan användas för att samla in data från kunder, till exempel enkäter och feedback.

  Ytterligare information om kiosker

  • Kiosker kan vara antingen inomhus eller utomhus.
  • Kiosker kan vara pekskärmar eller icke-pekskärmar.
  • Kiosker kan vara anslutna till internet eller inte.

  Hälsningar Ordkollen

  Mangos eller mangor

  Mangos eller mangor?

  Vad heter mango i plural och hur böjer man ordet mango?

  Det rätta svaret är att mango böjs regelbundet i svenska, vilket innebär att man lägger till -or i plural.

  • Singular: mango
  • Plural: mangor

  Båda formerna, mangor och mangos, är korrekta och används omväxlande.

  Exempel på hur man skriver mango i plural

  • ”Jag åt en mango till frukost.”
  • ”Vi köpte två mangor i mataffären.”
  • ”Trädgården var full av mangor.”
  • ”Kan du köpa med några goda mangos från fruktaffären?”

  Det är inte ovanligt att man ser mango användas både i singular och plural, utan ändelse.
  Det är dock mer formellt korrekt att använda mangor i plural, men mangos är alltså även ok enligt Svensk Ordbok.

  All böjning av ordet mango

  Singular:

  • Nominativ: mango
  • Genitiv: mangos
  • Dativ: mangon
  • Ackusativ: mangon
  • Vocativ: mango

  Plural:

  • Nominativ: mangor
  • Genitiv: mangornas
  • Dativ: mangorna
  • Ackusativ: mangorna
  • Vocativ: mangor

  En mango är en tropisk frukt med orangegult, kräm­liknande frukt­kött.

  Hälsningar Ordkollen