Mål eller målsättning

Mål eller målsättning?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Inom både privat och professionellt liv används ofta orden mål och målsättning synonymt. Men det finns en viss nyansskillnad mellan dem.

Betydelse av ordet mål

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Det ska vara tydligt och specificerat, så att man vet exakt när man har nått det.
 • Exempel på mål:
  • ”Jag vill springa 10 kilometer på 45 minuter.”
  • ”Företaget vill öka sin försäljning med 10% under det kommande året.”

Betydelse av ordet målsättning

 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Den kan innehålla flera mål, och den behöver inte vara lika specifikt mätbar.
 • Exempel på målsättning:
  • ”Jag vill bli en bättre löpare.”
  • ”Företaget vill bli mer lönsamt.”

Sammanfattning av skillnaden mellan mål och målsättning

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Båda är viktiga verktyg för att nå sina mål, men de används på olika sätt.

Exempelmeningar där orden mål eller målsättning används

 • Mål: ”Jag vill gå ner 5 kilo.”
 • Målsättning: ”Jag vill bli mer hälsosam och få en bättre livsstil.”

I detta exempel är målet konkret och mätbart (gå ner 5 kilo), medan målsättningen är mer övergripande (bli mer hälsosam).

Hälsningar Ordkollen

Bättre en fågel i handen än tio i skogen

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”

Vad betyder ordspråket?

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen” betyder att det är bättre att ha något säkert än att riskera allt för att få något som är osäkert. Det handlar om att vara nöjd med det man har och inte sträva efter mer på ett riskfyllt sätt.

Ordspråket ursprung

Ordspråket är gammalt och har funnits i olika former i många kulturer. Den exakta ursprunget är okänt, men det kan spåras tillbaka till antiken. Den engelska versionen, ”A bird in the hand is worth two in the bush” finns dokumenterad redan på 1500-talet.

Exempelmeningar

 • ”Hon tackade nej till det nya jobbet, hon visste att det var bättre att ha en stabil inkomst än att riskera allt för en osäker framtid. Bättre en fågel i handen än tio i skogen.”
 • ”Han ville satsa allt på den nya affärsidén, men hans fru övertalade honom att inte riskera allt. Bättre en fågel i handen än tio i skogen, sa hon.”

Sammanfattning av betydelsen av ordspråket

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen” är en påminnelse om att det är klokt att vara nöjd med det man har och inte ta onödiga risker. Det är en tidlös visdom som kan appliceras på många olika situationer i livet.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen AI

Vad är AI en förkortning av?

Vad betyder förkortningen AI?

Förkortningen AI står för artificiell intelligens.

Ursprung: Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 på Dartmouth College i USA.

Vad är AI?

AI är ett samlingsnamn för tekniker som ger maskiner förmågan att simulera mänsklig intelligens. Detta inkluderar:

 • Lärande: Att analysera data och identifiera mönster för att göra förutsägelser och fatta beslut.
 • Problemlösning: Att hitta kreativa lösningar på komplexa problem.
 • Språkförståelse: Att tolka och generera mänskligt språk.
 • Mönsterigenkänning: Att identifiera mönster i data, bilder och ljud.
 • Beslutsfattande: Att fatta beslut baserat på analys av data och information.

Användningsområden för AI

AI används idag inom en rad olika områden, bland annat:

 • Hälso- och sjukvård: Diagnos av sjukdomar, utveckling av nya läkemedel och behandlingar.
 • Finansiella tjänster: Bedrägeribekämpning, riskhantering, automatiserad handel.
 • Tillverkning: Optimering av produktionsprocesser, robotstyrning, underhåll.
 • Transport och logistik: Autonoma fordon, optimering av rutter, spårning av gods.
 • Kundservice: Chatbots, virtuella assistenter, personliga rekommendationer.

Etik och ansvar

AI väcker frågor om etik och ansvar, till exempel:

 • Jobbförskjutning: Risken att AI-system tar över arbeten som idag utförs av människor.
 • Partiskhet och diskriminering: Risken att AI-system förstärker befintliga fördomar i samhället.
 • Autonomi och kontroll: Hur vi kan säkerställa att AI-system inte blir för kraftfulla och okontrollerbara.

Förkortningen AI kan man se nästan dagligen överallt idag på nätet och i tidningar och man hör även människor prata om AI på stan. AI är helt enkelt en väldigt vanligt förekommande förkortning och är alltså förkortningen för artificiell intelligens.

Hälsningar Ordkollen

Förkortning för förmiddag och eftermiddag

Hur förkortas orden förmiddag och eftermiddag?

Fm och em eller fm. och em. med punkt?

Orden förmiddag och eftermiddag förkortas ofta i texter. Vanligtvis förkortas orden så här:

 • Förmiddag: fm.
 • Eftermiddag: em.

Exempelmeningar:

 1. Mötet äger rum i morgon kl. 10 fm. i konferensrummet.
 2. Vi kan ses på caféet i eftermiddag, runt kl. 3 em.

Observera att det finns vissa variationer i hur dessa förkortningar används. Vissa personer skriver dem med punkt (t.ex. f.m. och e.m.), medan andra utelämnar punkten. Det verkar vara vanligast att använda dem utan punkt, som i exemplen ovan. Språkrådet rekommenderar dock att man skriver förkortningarna fm. och em. med punkt.

Det är också såklart möjligt att skriva ut orden ”förmiddag” och ”eftermiddag” i sin helhet. Det är en fråga om stil och preferens.

Tips för att använda förkortningarna för förmiddag och eftermiddag

 • Använd dem konsekvent i din text. Om du börjar använda förkortningarna i en mening, använd dem i alla meningar där du hänvisar till tid på dygnet.
 • Var tydlig i din kommunikation. Om du är osäker på om mottagaren kommer att förstå förkortningen, skriv ut ordet i sin helhet.

Hälsningar Ordkollen

Inbakt eller inbakad

Inbakt eller inbakad?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både inbakt och inbakad.

Inbakad är en betydligt mer vanligt förekommande stavning jämfört med stavningen inbakt.

Exempel: inbakad pizza, inbakad fisk, inbakt fläskfilé.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen moms

Vad är ordet moms en förkortning av?

Vad betyder ordet moms?

Moms är en förkortning för mervärdesomsättningsskatt, vilket är en skatt på konsumtion av varor och tjänster. Moms betalas av konsumenten till säljaren, som sedan redovisar den till staten. Momsens storlek varierar beroende på land och typ av vara eller tjänst. I Sverige är den vanligaste momssatsen 25%.

Synonymer till ordet moms

Det finns några synonymer till ordet moms, men de används inte lika ofta. De vanligaste synonymerna är:

 • Mervärdesskatt
 • Omsättningsskatt
 • Konsumtionsskatt

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla dessa synonymer inte alltid är exakta. Till exempel kan omsättningsskatt också betyda en skatt på all omsättning av varor och tjänster, oavsett om den är en konsumtionsskatt eller inte.

Hälsningar Ordkollen

Åttkantig eller åttakantig

Åttkantig eller åttakantig?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både åttkantig och åttakantig.

Något som är åttakantigt (eller åttkantigt) har åtta sidor. Det kan till exempel vara en figur, en form, en byggnad eller ett föremål.

Meningar där orden åttakantig och åttkantig används

 • Den åttakantiga moskén är ett av de mest kända landmärkena i staden.
 • Den åttkantiga ringen var ett dyrbart smycke som gavs till henne av hennes farfar.

I den första meningen syftar ordet åttakantig på en moskés form. I den andra meningen syftar ordet åttkantig på en rings form.

Här är några andra exempel på åttakantiga/åttkantiga föremål:

 • En åttakantig spegel
 • En åttakantig matta
 • En åttakantig flagga
 • En åttkantig blomkruka
 • En åttkantig ljuskrona

Ordet åttakantig kan också användas som ett adjektiv. I det här fallet beskriver det något som har åtta sidor.

Här är ett exempel:

 • Den åttakantiga byggnaden var byggd av sten.

I den här meningen beskriver ordet åttakantig byggnadens form.

Hälsningar Ordkollen