Risk eller chans

Risk eller chans?

Hur stavas det och vad är skillnaden?

Orden risk och chans har båda betydelsen av en möjlighet till något, men det finns en viktig skillnad mellan dem.

Risk innebär en möjlighet till något negativt, till exempel en skada, en förlust eller ett misslyckande. Till exempel kan man säga att det är en risk att investera i en ny aktie.

Chans innebär en möjlighet till något positivt, till exempel en vinst, en framgång eller en möjlighet. Till exempel kan man säga att det finns en chans att få ett nytt jobb.

Exempel på meningar där orden risk eller chans används

 • Det är en risk att investera i en ny aktie.
 • Det finns en chans att jag får ett nytt jobb.

I det första exemplet används ordet ”risk” för att ange att det finns en möjlighet att investeraren förlorar pengar.

I det andra exemplet används ordet ”chans” för att ange att det finns en möjlighet att personen får ett nytt jobb.

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan orden ”risk” och ”chans” för att kunna undvika missförstånd.

Ytterligare exempel på skillnaden mellan orden ”risk” och ”chans”

 • Risk: Att investera i en ny aktie, att köra bil utan bilbälte, att äta ohälsosam mat.
 • Chans: Att vinna på lotteriet, att hitta kärleken, att hitta ett bra jobb.

I dessa exempel är risken alltid negativ, medan chansen alltid är positiv.

Hälsningar Ordkollen

På grund av eller tack vare

På grund av eller tack vare?

Hur stavas det och vad är skillnaden?

Ordparen på grund av och tack vare används båda för att ange en orsaksrelation, men det finns en viktig skillnad mellan dem.

På grund av används för att ange en negativ eller neutral orsaksrelation. Det innebär att något inträffar på grund av något annat, ofta något som man inte kan kontrollera. Till exempel kan man säga att man är sen till jobbet på grund av trafiken.

Tack vare används för att ange en positiv orsaksrelation. Det innebär att något inträffar på grund av något annat, ofta något som man kan kontrollera eller påverka. Till exempel kan man säga att man fick jobbet tack vare sitt hårda arbete.

Exempel på meningar där tack vare eller på grund av används

 • Jag är sen till jobbet på grund av trafiken.
 • Jag fick jobbet tack vare mitt hårda arbete.

I det första exemplet används ordet ”på grund av” för att ange att trafiken är en negativ faktor som orsakar att personen är sen till jobbet.

I det andra exemplet används ordet ”tack vare” för att ange att personens hårda arbete är en positiv faktor som orsakar att personen fick jobbet.

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan orden ”på grund av” och ”tack vare” för att undvika att missförstå varandra.

Läs även: hur förkortar man på grund av?

Hälsningar Ordkollen

Nyttja eller utnyttja

Nyttja eller utnyttja?

Hur stavas det och vad är skillnaden?

Orden nyttja och utnyttja har båda betydelsen att använda något för sitt eget syfte, men det finns en viktig skillnad mellan dem.

Nyttja har en neutral betydelse, och det innebär att man använder något för att uppnå något positivt. Till exempel kan man nyttja en ny teknik för att göra sitt jobb effektivare.

Utnyttja har däremot en negativ betydelse, och det innebär att man använder något för att uppnå något enbart för egen vinning. Till exempel kan man utnyttja en persons svaghet för att få vad man vill.

Exempel på meningar där orden nyttja eller utnyttja används

 • Jag nyttjade den nya tekniken för att bli mer effektiv på jobbet.
 • Han utnyttjade hennes svaghet för att få henne att göra vad han ville.

I det första exemplet används ordet ”nyttja” i en positiv mening. Personen använder den nya tekniken för att uppnå något positivt, nämligen att bli mer effektiv på jobbet.

I det andra exemplet används ordet ”utnyttja” i en negativ mening. Personen använder den andra personens svaghet för att uppnå något negativt, nämligen att få henne att göra vad han vill.

Det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan orden ”nyttja” och ”utnyttja” för att undvika att missförstå varandra.

Hälsningar Ordkollen

Blixtstilla eller blickstilla

Blixtstilla eller blickstilla?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas blickstilla.

Det stavas inte blixtstilla.

Ordet blickstilla betyder ”alldeles stilla; klar som en spegel”. Det består av ordet blick, som betyder ”syn”, och stilla, som betyder ”orörlig”.

Ordet blixtstilla (som inte finns med i Svenska Akademiens ordlista) låter likt blickstilla, men det har en helt annan betydelse. Blixtstilla betyder ”lika stilla som en blixt”, vilket är omöjligt eftersom blixten är en väldigt snabb rörelse.

Det är troligt att många stavar fel till ordet blickstilla eftersom de hör ordet blixt i det. Detta kan vara ett resultat av att man är van vid att använda ordet blixt i andra sammanhang, till exempel när man beskriver något som är väldigt snabbt eller plötsligt.

Här är några tips för att undvika att stava fel till ordet blickstilla:

 • Tänk på att ordet blickstilla betyder ”alldeles stilla; klar som en spegel”.
 • Lägg märke till att ordet blick inte har något att göra med blixten.
 • Om du är osäker på hur man stavar ordet, kan du alltid kolla i en ordbok.

Hälsningar Ordkollen

Man ska inte döma hunden efter håren

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” betyder att man inte ska bilda sig en uppfattning om någon eller något baserat på dess yttre utseende. Det är ett varnande ordspråk som säger att man inte ska dra förhastade slutsatser om människor eller saker utan att först lära känna dem.

Ordspråket kommer från Tyskland, där det finns en liknande variant: ”Man soll das Kind nicht nach dem Haar beurteilen.” Det finns också en liknande engelsk fras: ”Don’t judge a book by its cover.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

 • Man ska inte döma hunden efter håren. Den där personen kanske ser ut som en tuffing, men hon är faktiskt väldigt snäll.”
 • ”Det där spelet kanske ser ut som en barnlek, men det är faktiskt väldigt svårt. Man ska inte döma hunden efter håren.

I det första exemplet handlar det om att inte döma någon baserat på dess utseende. Personen i exemplet ser ut som en tuffing, men det är inte en korrekt bild av hennes personlighet. I det andra exemplet handlar det om att inte döma ut något baserat på dess utseende. Spelet i exemplet ser ut som ett lätt spel, men det är det inte.

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” är ett viktigt ordspråk som kan hjälpa oss att vara mer fördomsfria och öppna för nya människor och saker.

Hälsningar Ordkollen

Nörd eller nerd

Nörd eller nerd?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att nörd är den rätta stavningen för ordet som kännetecknar en person som har ett stort special­intresse och som där­för kan verka något enkel­spårig.

Det stavas inte nerd på svenska, men på engelska är den stavningen korrekt.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen för kvadratmeter

Förkortningen för kvadratmeter

Hur förkortas kvadratmeter? Skriver man m2 eller kvm?

Svaret är att både kvm och m2 är korrekta förkortningar av ordet kvadratmeter.

Här är två exempel på meningar där man använder förkortningen kvm eller m2 istället för att skriva ut hela ordet kvadratmeter:

 • Köksgolvet är 15 kvm stort.
 • Bostaden är 100 m2 stor.

Hälsningar Ordkollen