Prao eller pryo

Prao eller pryo?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både prao eller pryo, men nuförtiden pratar man mest om prao och inte så mycket om pryo.

Prao är detsamma som praktisk arbetslivs­orientering i skolan.
Pryo betyder praktisk yrkes­orientering i skolan och är en före­gångare till prao.

Om man deltog i pryo pryade man. När man gör prao praoar man.

Hälsningar Ordkollen.

Kallott eller kalott

Kallott eller kalott?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas kalott.

Det stavas inte kallott.

En kalott är en liten rund, skål­formig, tätt­slutande huvud­bonad utan brätte men en kalott kan även vara en tre­dimensionell yta som har skålform och kan tänkas vara av­skuren från ett klot.

Hälsningar Ordkollen.