Hönsa eller hunsa

Hönsa eller hunsa?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hönsa och hunsa men att orden har olika betydelse.

Att hunsa är att behandla någon hänsyns­löst och för­ödmjukande; gräla på.

Att hönsa är att beta sig hönsaktigt; fjanta. Hönsa är även ordet för att ut­sätta en ny­bliven sjö­man för en dopliknande ceremoni vid ekvatorn.

Hälsningar Ordkollen

Skoter eller scooter

Skoter eller scooter?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både skoter och scooter.

En skoter, eller scooter är en motor­cykel med fotplatta och för­hållandevis små hjul.

Elskoter kan även stavas elscooter men snöskoter kan inte även stavas snöscooter och vattenskoter kan inte även stavas vattenscooter, i alla fall inte enligt Svenska Akademiens ordlista.

Hälsningar Ordkollen

Kål eller kol

Kål eller kol?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både kål och kol men orden har olika betydelse.

Kål är en grönsak och man kan ta kål på någon/något.

Kol är en lungsjukdom, ett grundämne eller ett brännbart material.

Hälsningar Ordkollen