Torde eller borde

Torde eller borde?

Hur stavas det och vad betyder orden?

Det finns en viss skillnad mellan orden torde och borde. Båda orden är modala hjälpverb som används för att uttrycka sannolikhet, skyldighet eller lämplighet.

Torde uttrycker vanligtvis en högre grad av sannolikhet än borde. Det kan användas för att uttrycka en förmodan eller en gissning. Till exempel:

 • Torde det bli fint väder imorgon?
 • Hon torde ha kommit hem redan.

Borde uttrycker en skyldighet eller en lämplighet. Det kan användas för att ge en uppmaning eller ett råd. Till exempel:

 • Du borde ringa henne.
 • Barn borde inte äta godis för mycket.

I vissa fall kan orden användas synonymt. Till exempel:

 • Du borde åka till läkaren.
 • Du torde åka till läkaren.

I dessa fall är det ofta en fråga om personlig stil eller omständigheterna i talet eller skrivandet.

Här är några fler exempel på meningar där orden används:

Exempel på meningar med ordet torde

 • Torde det vara så att hon har ljugit för oss?
 • Torde han vara rädd för något?
 • Torde det bli en bra dag?

Exempel på meningar med ordet borde

 • Du borde vara mer snäll mot din bror.
 • Hon borde börja träna regelbundet.
 • Vi borde sluta slösa så mycket pengar.

Hälsningar Ordkollen

Västra Götaland eller Västergötland

Västra Götaland eller Västergötland?

Hur stavas det och är det någon skillnad på begreppen?

Västergötland och Västra Götaland är två olika begrepp.

Västergötland är ett historiskt landskap i Sverige. Det ligger i Götaland i sydvästra Sverige. Västergötland gränsar till landskapen Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland, Närke och Småland.

Västra Götaland (Västra Götalands län) är ett län i Sverige. Det ligger i Götaland i sydvästra Sverige. Västra Götaland omfattar hela landskapet Västergötland, samt delar av landskapen Bohuslän, Dalsland och Värmland.

Skillnaden mellan Västergötland och Västra Götaland är att Västergötland är ett historiskt landskap medan Västra Götaland är ett län. Län är en administrativ indelning i Sverige, medan landskap är en historisk indelning.

Det finns dock en del överlappning mellan de två begreppen. Inom Västra Götalands län ligger hela landskapet Västergötland, samt delar av landskapen Bohuslän, Dalsland och Värmland. Därför kan man säga att Västergötland är det största landskapet i Västra Götalands län.

Hälsningar Ordkollen

Hanskar eller handskar

Hanskar eller handskar?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas handskar.

Det stavas inte hanskar.

Handskar är ett plagg som täcker händerna. De kan vara gjorda av olika material, till exempel läder, tyg, gummi eller plast. Handskar används av olika anledningar, till exempel för att skydda händerna mot kyla, värme, skär, kemikalier eller smitta.

Några av de vanligaste anledningarna till att man har handskar

 • För att skydda händerna mot kyla: Handskar kan hjälpa till att hålla händerna varma under kalla förhållanden.
 • För att skydda händerna mot värme: Handskar kan skydda händerna mot heta föremål eller vätskor.
 • För att skydda händerna mot skär: Handskar kan skydda händerna mot vassa föremål.
 • För att skydda händerna mot kemikalier: Handskar kan skydda händerna mot skadliga kemikalier.
 • För att skydda händerna mot smitta: Handskar kan hjälpa till att förhindra smitta, till exempel vid arbete inom vården eller i livsmedelsindustrin.

Utöver dessa praktiska funktioner kan handskar också ha estetiska eller symboliska funktioner. Till exempel kan handskar användas för att visa status eller lyx, eller för att ge ett visst uttryck eller känsla.

Handskar finns i många olika former och storlekar, och de kan användas av människor i alla åldrar och för alla ändamål.

Hälsningar Ordkollen

Sticka under stol med

Sticka under stol med

Vad betyder det att ”inte sticka under stol” med något?

Uttrycket ”att inte sticka under stol med något” betyder att man inte försöker dölja något, även om det kanske inte är smickrande för en själv. Det kan till exempel handla om att erkänna ett misstag, att berätta en sanning som är svår att höra, eller att visa upp sig som man är, med både styrkor och svagheter.

Uttrycket kommer från bilden av en stol med en stolsdyna. Om man gömmer något under en stolsdyna så försöker man dölja det. Om man däremot inte sticker något under stolsdynan så visar man upp det för alla att se.

Exempel på hur uttrycket ”inte sticka under stol med” kan användas

 • Jag ska inte sticka under stol med att jag är nervös inför den här intervjun.”
 • Jag är inte perfekt, och jag ska inte sticka under stol med det.
 • Politikerna borde inte sticka under stol med att de inte har alla svar.

Uttrycket ”(inte) sticka under stol med” är vanligt i både talspråk och skriftspråk. Det är ett positivt uttryck som visar att man är ärlig och öppen.

Hälsningar Ordkollen

Likea eller lajka

Likea eller lajka?

Hur stavas det?

Både ”likea” och ”lajka” är korrekta stavningar. ”Likea” är en försvenskad stavning av det engelska verbet ”like”. Även stavningen ”lika” används ibland, men den kan vara svår att tyda och rekommenderas i allmänhet inte.

Likea” är nog den vanligaste stavningen i Sverige, men den försvenskade stavningen”lajka” blir allt vanligare. Att ”likea” är en så vanlig stavning beror på att ”like” är ett engelskt lånord, och det är vanligt att man anpassar stavningen av lånord till svenskan.

Ofta används även ”gilla” som verb i betydelsen ”att gilla något på sociala medier”. Detta är också en korrekt stavning.

Exempel på hur orden likea, lajka eller gilla kan användas

 • Jag likeade ditt inlägg.”
 • Jag lajkade bilden.”
 • Jag gillade videon.”

Det är upp till var och en att välja vilken stavning man föredrar.
Språkrådet rekommenderar att man använder gilla eller den försvenskade stavningen lajka.

Hälsningar Ordkollen

Delta eller deltaga

Delta eller deltaga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att när vi pratar om ordet som beskriver att aktivt vara med på något, så kan det stavas både delta och deltaga. Stavningen deltaga anses som en något ålderdomlig stavning så rekommendationen är att använda delta hellre än deltaga.

Fler betydelser av ordet delta

 • Ett delta är ett land­område som upp­kommit genom upp­slamning vid en flod­mynning.
 • Delta används som ett ord för att beskriva ett triangulärt föremål.
 • Delta är en grekisk bokstav som är motsvarigheten till bokstaven d.

Hälsningar Ordkollen

Ikapp eller i kapp

Ikapp eller i kapp?

Hur stavas det? Ska ordet skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att båda stavningarna är korrekta. Ordet kan skrivas ihop eller isär och det kan alltså stavas både ikapp och i kapp.

Ikapp är en sammansättning av i och kapp. Kapp är ett substantiv som betyder ”en tävling i hastighet”. Ikapp (eller i kapp) betyder alltså ”att hinna ikapp någon eller något”.

Exempel på meningar där ordet ikapp används

 • ”Jag sprang i kapp bussen.”
 • ”Vi är på väg att komma ikapp våra konkurrenter.”

Hälsningar Ordkollen

Zona ut eller zooma ut

Zona ut eller zooma ut?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både zona ut och zooma ut.

Zona är inget ord som är listat i Svenska Akademiens ordlista, men det är däremot ordet zooma.

Att zona ut är en direktöversättning från det amerikanska uttrycket zone out. Det innebär ungefär att någon släpper koncentrationen och bara tittar tomt framför sig utan att tänka, kanske på grund av trötthet eller uttråkning.

Att zooma ut är att minska storleken hos det som är i blick­fältet med hjälp av zoom­objektiv på film­kamera eller dylikt; särskilt i syfte att komma längre ifrån motivet. Att zooma ut kan också betyda att man tar ett steg tillbaka från det man fokuserar på och reflekterar över situationen som helhet.

Hälsningar Ordkollen