Allsjöns eller allsköns

Allsjöns eller allsköns?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas allsköns.

Det stavas inte allsjöns.

Betydelse av ordet allsköns

Innebörden av ordet allsköns är att något är av diverse skilda slag och ofta gör ett brokigt eller förvirrande in­tryck.

Synonymer till ordet allsköns

Vanliga synonymer till allsköns är allehanda, diverse, all tänkbar eller alla slags.

Exempel på hur man kan använda ordet allsköns i en mening

  • I trädgården växer det allsköns blommor och grönsaker.”
  • På loppmarknaden hittade jag allsköns prylar och saker.”
  • I bokhyllan står det allsköns böcker om olika ämnen.

Hälsningar Ordkollen

Lika barn lika bäst

Ordspråket ”lika barn leka bäst”

Vad betyder ordspråket och när används det?

Ordspråket “lika barn leka bäst” betyder att människor med liknande utseende eller åsikter har en tendens att sluta sig samman, bilda par eller slå sig ihop. Ordspråket betyder att människor som är lika till sättet trivs bra tillsammans.

Ordspråket “lika barn leka bäst” har troligtvis sitt ursprung i en tid då äktenskap skulle ingås med någon som hade samma sociala och ekonomiska tillhörighet som den sökande.

Exempel på hur man kan använda ordspråket ”lika barn leka bäst”

Jag och min bästa vän har alltid haft liknande intressen och åsikter. Vi brukar säga att ”lika barn leka bäst.

Jag och min kollega har alltid haft liknande arbetssätt och vi har alltid trivts bra tillsammans. ”Lika barn leka bäst!

Hälsningar Ordkollen

Desinfecera eller desinficera

Desinfecera eller desinficera?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas desinficera.

Det stavas inte desinfecera.

Att desinficera är detsamma som att rena från smitt­ämnen eller o­hyra.

Stavningen desinfektera är även en korrekt stavning.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen BB

Vad är BB en förkortning av?

Vad betyder förkortningen BB?

BB är en förkortning av ”barnbördshus” eller ”barnbördsavdelning” och BB kommer helt enkelt från begreppet ”barnsbörd. BB är som de allra flesta vet en avdelning på ett sjukhus där förlossningar sker.

Barnbördshus är en äldre benämning på de första kvinnoklinikerna i Sverige. De första barnbördshusen i Sverige var Pro Patria i Stockholm grundat 1774, Allmänna Barnbördshuset grundat 1775 och Barnbördshuset i Lund grundat 1823. Idag används termen BB främst för avdelningar där mammorna och barnen vistas sin första tid efter födseln.

Förkortningen BB kan också stå för Bulletin Board Code, Barbados landskod eller baby som är ett smeknamn eller en kärleksfull benämning för en romantisk partner.

Hälsningar Ordkollen

Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten

Ordspråket ”Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” betyder att man inte ska räkna med något innan man är säker på att man har det. Ordspråket används ofta för att beskriva situationer där man inte ska ta ut något i förskott eller räkna med något som inte har hänt än.

Ursprunget till ordspråket “Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” är okänt. Det har dock använts i Sverige sedan 1600-talet.

Exempel på hur man kan använda ordspråket ”Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”

Till exempel, om någon planerar att köpa en bil och säger “Jag kommer att sälja min gamla bil så snart jag har köpt den nya”, kan du svara “Kom ihåg, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” för att påminna personen om att inte ta ut något i förskott.

Hälsningar Ordkollen

Alla vägar bär till Rom

Ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “alla vägar bär till Rom” betyder att det finns många sätt att nå samma mål. Detta uttryck har blivit ett så kallat bevingat ord och används ofta för att beskriva att det finns flera sätt att lösa ett problem eller uppnå ett mål.

Ordspråket ”alla vägar bär till Rom” är första gången belagt hos den engelske medeltidsförfattaren Geoffrey Chaucer på 1390-talet, men uttryckets ursprungliga upprinnelse är inte klarlagd, så ej heller exakt hur det skall tolkas. Ursprunget till detta ordspråk är som sagt inte helt klarlagt, men det finns en teori som säger att det härstammar från den romerska tiden då Rom var huvudstad i det romerska riket. Romarna var mycket duktiga på att bygga vägar och hade ett omfattande vägnät som sträckte sig över hela riket. Detta gjorde att alla vägar ledde till Rom.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Jag har försökt att lösa det här problemet på flera olika sätt, men inget verkar fungera. Men jag tror att jag kommer att hitta en lösning snart eftersom alla vägar bär till Rom.”

Hälsningar Ordkollen