Koloxid eller koldioxid

Koloxid eller koldioxid?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att när vi pratar om gasen som finns i atmosfären och som spelar en viktig roll för jordens klimat, då stavas ordet koldioxid.

Pratar vi om den giftiga gasen som bildas vid o­fullständig förbränning av kol, då stavas ordet koloxid. En synonym till koloxid är kolmonoxid.

Hälsningar Ordkollen

Grafitti eller graffiti

Grafitti eller graffiti?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas graffiti.

Det stavas inte grafitti.

Ordet ska alltså stavas med två f efter varandra, inte två t efter varandra.

Ordet kommer från det italienska ordet graffito, ’ristning’, som i plural heter graffiti. Ordet har även ursprung i grekiskans graphein, som betyder ’karva’ eller ’skriva’. Ordet syftar på text, ibland i samband med bilder, som i konstnärligt syfte illegalt utförs av privatpersoner på ytor i det offentliga rummet.

Hälsningar Ordkollen.