Grafitti eller graffiti

Grafitti eller graffiti?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas graffiti.

Det stavas inte grafitti.

Ordet ska alltså stavas med två f efter varandra, inte två t efter varandra.

Ordet kommer från det italienska ordet graffito, ’ristning’, som i plural heter graffiti. Ordet har även ursprung i grekiskans graphein, som betyder ’karva’ eller ’skriva’. Ordet syftar på text, ibland i samband med bilder, som i konstnärligt syfte illegalt utförs av privatpersoner på ytor i det offentliga rummet.

Hälsningar Ordkollen.

Backup eller back up

Backup eller back up?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att orden ”back” och ”up” ska skrivas ihop, så det stavas alltså backup.

Orden ska inte skrivas isär, så det stavas inte back up.

På svenska.se (SAOL), kan man läsa rekommendationen att man hellre ska använda ordet säkerhetskopia istället för backup, när man pratar om en kopia av data som sparas av säkerhets­skäl.

Hälsningar Ordkollen.