Brinner upp eller brinner ner

Brinner upp eller brinner ner?

Är det någon skillnad och när skriver man vad?

Både ”brinner upp” och ”brinner ner” är korrekta uttryck och kan användas i de flesta fall. De har dock lite olika nyanser:

Brinner upp

 • Fokuserar mer på att allt brinner och förstörs.
 • Kan användas oavsett om något återstår av det brinnande objektet.
 • Exempel: ”Hela konstsamlingen brann upp i branden.”

Brinner ner

 • Ger en mer fysisk bild av att något brinner och kollapsar, ofta ner till grunden.
 • Används ofta när det brinnande objektet är en byggnad.
 • Exempel: ”Huset brann ner till grunden under den kraftiga branden.”

I vissa fall kan båda uttrycken användas omväxlande utan att innebörden förändras nämnvärt.

Sammanfattning av skillnaden mellan brinner upp och brinner ner

 • Använd ”brinner upp” om du vill betona förstörelsen av allt som brinner.
 • Använd ”brinner ner” om du vill betona den fysiska kollapsen av en byggnad.
 • I många fall är båda uttrycken acceptabla.

Exempel på meningar

 • Flera bilar brann upp på parkeringen.”
 • Skogen brann ner under den torra sommaren.
 • Ljusstaken brann ner och orsakade en brand.”
 • Dokumenten brann upp i papperskorgen.”
 • Huset brann ner till grunden trots räddningstjänstens insats.”

Självklart så kan man också skriva ”brinna ned” istället för ”brinna ner”.

Hälsningar Ordkollen

Ordet fika

Var kommer ordet fika ifrån?

Vad har ”fika” för ursprung och vad betyder ordet?

Ordet fika har en intressant historia och etymologi. Det sägs ha myntats runt 1910 i Sverige och vara resultatet av backslang, en lekfull språklig omkastning av stavelser. I så fall stammar ”fika” från ordet kaffi, en dialektal variant av ”kaffe”.

Idag har fika utvecklats till mer än bara en benämning på drycken kaffe. Fika har blivit en kulturell och social symbol i Sverige som representerar en paus i vardagen för att umgås, ofta med en kopp kaffe eller te och något att äta till.

Att fika innebär:

 • Att ta en paus från arbetet eller andra aktiviteter för att koppla av och umgås med vänner, familj eller kollegor.
 • Att njuta av en kopp kaffe eller te, ofta tillsammans med en bulle, kaka eller smörgås.
 • Att samtala och umgås i en avslappnad atmosfär.

Fika kan ske:

 • På ett kafé eller fik.
 • Hemma hos någon.
 • På arbetsplatsen.
 • I naturen.

Fika är en viktig del av den svenska kulturen och identiteten. Det är en tid för att koppla av, stressa ner och umgås med nära och kära. Att fika är ett sätt att skapa gemenskap och bygga relationer.

Sammanfattning av ordet fika

 • Fika” kommer troligen från ordet ”kaffi” genom backslang.
 • Fika betyder mer än bara att dricka kaffe – det handlar om en social paus och gemenskap.
 • Fika är en viktig del av den svenska kulturen.

Hälsningar Ordkollen

Minigolf eller bangolf

Minigolf eller bangolf?

Är det någon skillnad och hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både minigolf och bangolf.

I Sverige används båda termerna, minigolf och bangolf, men de har lite olika betydelser:

Minigolf

 • Minigolf är den vanligaste och mest generella termen för golf på korta banor med enkla hinder.
 • Används i vardagligt tal och i de flesta sammanhang.
 • Omfattar olika typer av banor, inklusive filtbanor, betongbanor och äventyrsgolf.

Bangolf

 • Bangolf är en specifik typ av minigolf som spelas på banor med standardiserade mått och regler.
 • Förvaltas av Svenska Bangolfförbundet och används främst i tävlingssammanhang.
 • Kännetecknas av filtbanor med specifika håltyper och hinder.

Sammanfattning av skillnaden mellan minigolf och bangolf

 • Minigolf: En bredare term för alla typer av golf på korta banor.
 • Bangolf: En specifik typ av minigolf med standardiserade banor och regler.

I de flesta fall kan du använda minigolf som en generell term, oavsett typ av bana. Om du vill vara mer specifik och referera till den standardiserade typen med regler, använd bangolf.

Hälsningar Ordkollen

Hörni eller hörrni

Hörni eller hörrni?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att både hörni och hörrni är korrekta stavningar.
Stavningen hörni är den vanligaste och mest accepterade formen.

Ordet hörni existerar i svenska språket, men det är en informell hälsning som vanligtvis används bland vänner, familj eller nära bekanta. Den används typiskt i talad svenska och anses inte vara formellt språk. Ordet härstammar från det svenska ordet hör som betyder ”att höra” och ni som är andra personens pluralpronomen för ”du”.

Exempel på hur ordet hörni används på svenska

 • Hörni, vad har ni för er idag? (Hej grabbar, vad har ni för er idag?)
 • Hörni, har ni sett min mobil? (Hej tjejer, har ni sett min mobil?)
 • Hörni, ska vi gå och fika? (Hej allihopa, ska vi gå och fika?)

Även om hörni är en vanlig och accepterad informell hälsning på svenska, är det viktigt att använda den på rätt sätt. Den används vanligtvis inte i formella sammanhang eller när man tilltalar någon man inte känner väl. I sådana fall är det mer lämpligt att använda mer formella hälsningar som hej eller goddag.

Hälsningar Ordkollen

Crawl eller krål

Crawl eller krål?

Hur stavas namnet på simsättet?

Den vanligaste och mest accepterade stavningen på svenska är crawl. Det alternativa stavningen krål används fortfarande ibland, särskilt i äldre texter eller av vissa individer. Crawl är den föredragna stavningen i modern svenska och används av officiella organisationer som Svenska Simförbundet och FINA (Internationella simförbundet). Stavningen krål finns inte längre listad i Svenska Akademiens ordlista men finns med i SAOB, (Svenska Akademiens ordbok) i en artikel från 1938.

Anledningar till att crawl är den föredragna stavningen

 • Officiellt bruk: Som nämnt ovan är crawl stavningen som används av officiella simorganisationer, både i Sverige och internationellt. Denna standardisering bidrar till att säkerställa konsekvens och tydlighet i kommunikationen om sporten.
 • Språklig utveckling: Språk utvecklas över tid och stavningsändringar är en naturlig del av denna process. Stavningen crawl har blivit mer allmänt accepterad och återspeglar den aktuella användningen av termen på svenska.
 • Internationellt erkännande: Stavningen crawl är också standardstavningen på engelska för simtekniken. Att använda denna konsekventa stavning över språk underlättar internationell kommunikation och förståelse.

Även om krål fortfarande kan användas av vissa, är crawl den rekommenderade och mer allmänt accepterade stavningen för simtekniken i modern svenska.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen kcal

Vad betyder förkortningen kcal?

kcal är en förkortning av kilokalori, en energienhet som används för att mäta energiinnehållet i mat och dryck. En kcal, kilokalori motsvarar 1000 kalorier eller 4184 joule.

Kalorier är ett mått på den energi som frigörs när kroppen bryter ner mat. Denna energi används sedan för att driva kroppens funktioner, till exempel att andas, smälta mat och röra sig.

Det är viktigt att äta tillräckligt med kalorier för att tillgodose kroppens energibehov, men det är också viktigt att inte äta för många kalorier. Att äta för många kalorier kan leda till viktökning och andra hälsoproblem.

Exempel på hur förkortningen kcal används

 • På livsmedelsetiketter anges ofta energiinnehållet i både kcal och kJ.
 • Recept kan ange ingrediensernas energiinnehåll i kcal.
 • Viktminskningsprogram kan rekommendera att man äter ett visst antal kcal per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att kcal bara är ett mått på energi. Matens näringsvärde beror också på innehållet av protein, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler.

Hälsningar Ordkollen

Gräset är alltid grönare på andra sidan

Ordspråket ”gräset är alltid grönare på andra sidan”

Vad betyder ordspråket och hur använder man det?

Ordspråket ”Gräset är alltid grönare på andra sidan” uttrycker tanken att det vi inte har ofta verkar bättre än det vi har. Det kan handla om att vi jämför oss med andra och tror att deras liv är lyckligare eller mer framgångsrikt, eller om att vi idealiserar platser och situationer som vi inte har direkt erfarenhet av.

Ursprung av ordspråket ”gräset är alltid grönare på andra sidan”

Det exakta ursprunget till ordspråket är oklart, men det har använts i olika kulturer och språk i århundraden. En tidig användning kan hittas i Geoffrey Chaucers verk ”Canterbury Tales” från 1300-talet, där han skriver ”The grass is always greener at the next door neighbour’s.”

Användning av ordspråket i olika meningar

 • ”Jag var så avundsjuk på hennes perfekta liv, men när jag lärde känna henne närmare insåg jag att gräset inte alls var grönare på andra sidan.”
 • ”Han drömde alltid om att resa jorden runt, men han insåg aldrig att han kunde uppleva fantastiska saker även på hemmaplan. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan.”
 • ”Istället för att fokusera på vad du saknar, ta dig tid att uppskatta det du har. Gräset är inte alltid grönare på andra sidan.”

Några förhoppningsvis kloka ord: Ibland kan det förstås vara sant att andra verkar ha det bättre än oss, men det kanske inte är hela bilden av situationen. Det är också viktigt att fokusera på vår egen lycka och tillfredsställelse istället för att ständigt jämföra oss med andra.

Sammanfattning av betydelsen av gräset är alltid grönare på andra sidan

Gräset är alltid grönare på andra sidan” är ett ordspråk som påminner oss om att vi inte alltid ska jämföra oss med andra. Det är viktigt att fokusera på vår egen lycka och tillfredsställelse och att ta vara på det vi har.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen ABBA

Vad är ABBA en förkortning av?

Abba är en förkortning av initialerna från gruppmedlemmarnas förnamn:

 • Agnetha Fältskog
 • Björn Ulvaeus
 • Benny Andersson
 • Anni-Frid Lyngstad (Frida)

Bandet själva skriver från början ut namnet ABBA med stora bokstäver.

Abba är även en förkortning av AB Bröderna Ameln. Abba (Seafood) är ett företag som mest bedriver verksamhet inom fisk- och skaldjursinläggningar.

Hälsningar Ordkollen

Användning av semikolon

När använder man semikolon?

Semikolon används i svenska språket för att skilja mellan satser som är nära besläktade men inte helt oberoende av varandra. Semikolon är starkare än ett kommatecken men svagare än en punkt.

Exempel på när man kan använda semikolon

 • För att skilja mellan huvudsatser som är tätt sammankopplade:

Jag älskar att resa; jag har besökt många länder runt om i världen.

 • För att skilja mellan punkter i en uppräkning där punkterna själva innehåller kommatecken:

De tre finalisterna var: Anna Svensson, från Göteborg; Björn Johansson, från Stockholm; och Karin Larsson, från Malmö.

 • För att skilja mellan meningar som inleds med konjunktioner som ”men”, ”eller”, ”ty” eller ”eftersom”:

Jag ville åka till stranden, men det regnade; vi bestämde oss därför för att gå på bio istället.

 • För att avskilja kommentarer eller förtydliganden inom en mening:

Han var en duktig målare; hans verk var fulla av liv och färg.

Det är dock inte alltid nödvändigt att använda semikolon. I vissa fall kan man använda ett kommatecken eller en punkt istället. Det beror på hur man vill betona relationen mellan de olika satserna.

Exempel på när man kan använda kommatecken eller punkt istället för semikolon

 • Kommatecken:

Jag älskar att resa, jag har besökt många länder runt om i världen.

 • Punkt:

Jag älskar att resa. Jag har besökt många länder runt om i världen.

Det är viktigt att använda semikolon på ett konsekvent sätt i sin text. Man bör undvika att använda dem för ofta, eftersom det kan göra texten svår att läsa.

Läs mer om användning av semikolon:

Hälsningar Ordkollen

Synonymer till arg

Synonymer till arg

Förargad, rasande, ilsken och irriterad är vanliga synonymer till arg, men det finns många fler synonymer till ordet. Ordkollen har därför skapat en lista på en mängd synonymer till ordet arg och vi har försökt förenkla förklaringarna lite för dig genom att dela upp synonymerna i några vanliga kategorier och ge exempel på hur synonymerna till arg används i en mening.

Mildare synonymer till arg

 • Förargad: ”Jag blev förargad när jag såg hur hon behandlade katten.”
 • Vredgad: ”Han var vredgad över den orättvisa domen.”
 • Ilsken: ”Barnet blev ilsket när hon inte fick glass.”
 • Irriterade: ”Det konstanta ljudet irriterade mig.”
 • Uppretad: ”Hennes kommentarer uppretade honom.”
 • Förbittrad: ”Han var förbittrad över att ha förlorat jobbet.”

Starkare synonymer till arg

 • Rasande: ”Hon blev rasande när hon fick reda på sanningen.”
 • Ursinnig: ”Hunden var ursinnig när den såg postmannen.”
 • Förgrymmad: ”Han var förgrymmad över fientens grymhet.”
 • Förbannad: ”Han var förbannad över sin otur.”
 • Förbaskad: ”Den förbannade hunden skällde hela natten.”

Neutrala synonymer till arg

 • Upprörd: ”Hon var upprörd över nyheterna.”
 • Indignerad: ”Han var indignerad över den orättvisa behandlingen.”
 • Förtörnad: ”Han var förtörnad över politikernas svek.”

Exempelmeningar med synonymer till arg

 • Istället för ”Jag är arg på dig”: ”Jag är förargad på dig för att du inte ringde när du sa att du skulle göra det.”
 • Istället för ”Han blev arg när han såg mig”: ”Han blev ursinnig när han såg mig med hans ex.”
 • Istället för ”Det gör mig arg”: ”Det gör mig förbittrad att se hur de behandlar djuren.”

Hälsningar Ordkollen