Brinner upp eller brinner ner

Brinner upp eller brinner ner?

Är det någon skillnad och när skriver man vad?

Både ”brinner upp” och ”brinner ner” är korrekta uttryck och kan användas i de flesta fall. De har dock lite olika nyanser:

Brinner upp

 • Fokuserar mer på att allt brinner och förstörs.
 • Kan användas oavsett om något återstår av det brinnande objektet.
 • Exempel: ”Hela konstsamlingen brann upp i branden.”

Brinner ner

 • Ger en mer fysisk bild av att något brinner och kollapsar, ofta ner till grunden.
 • Används ofta när det brinnande objektet är en byggnad.
 • Exempel: ”Huset brann ner till grunden under den kraftiga branden.”

I vissa fall kan båda uttrycken användas omväxlande utan att innebörden förändras nämnvärt.

Sammanfattning av skillnaden mellan brinner upp och brinner ner

 • Använd ”brinner upp” om du vill betona förstörelsen av allt som brinner.
 • Använd ”brinner ner” om du vill betona den fysiska kollapsen av en byggnad.
 • I många fall är båda uttrycken acceptabla.

Exempel på meningar

 • Flera bilar brann upp på parkeringen.”
 • Skogen brann ner under den torra sommaren.
 • Ljusstaken brann ner och orsakade en brand.”
 • Dokumenten brann upp i papperskorgen.”
 • Huset brann ner till grunden trots räddningstjänstens insats.”

Självklart så kan man också skriva ”brinna ned” istället för ”brinna ner”.

Hälsningar Ordkollen

Sticka under stol med

Sticka under stol med

Vad betyder det att ”inte sticka under stol” med något?

Uttrycket ”att inte sticka under stol med något” betyder att man inte försöker dölja något, även om det kanske inte är smickrande för en själv. Det kan till exempel handla om att erkänna ett misstag, att berätta en sanning som är svår att höra, eller att visa upp sig som man är, med både styrkor och svagheter.

Uttrycket kommer från bilden av en stol med en stolsdyna. Om man gömmer något under en stolsdyna så försöker man dölja det. Om man däremot inte sticker något under stolsdynan så visar man upp det för alla att se.

Exempel på hur uttrycket ”inte sticka under stol med” kan användas

 • Jag ska inte sticka under stol med att jag är nervös inför den här intervjun.”
 • Jag är inte perfekt, och jag ska inte sticka under stol med det.
 • Politikerna borde inte sticka under stol med att de inte har alla svar.

Uttrycket ”(inte) sticka under stol med” är vanligt i både talspråk och skriftspråk. Det är ett positivt uttryck som visar att man är ärlig och öppen.

Hälsningar Ordkollen