Dagar eller dar?

Hur stavas dag i plural?

Både dagar och dar är korrekta pluralformer av ordet ”dag” i modern svenska.

”Dagar” är den vanligaste och mest formella pluralformen. Den används i alla typer av skriven text, oavsett stilnivå.

”Dar” är en mer dialektal form av pluralen. Den används främst i talspråk i vissa delar av Sverige, till exempel i norra och västra Sverige.

I vissa fall kan ”dar” även förekomma i skriven text, men då ofta i litterära verk eller i dialektala texter.

Vilken form du ska använda beror på situationen och vem du pratar med. I formella sammanhang och i skriven text är det alltid bäst att använda ”dagar”. I talspråk kan du använda ”dar” om du pratar med någon från en region där den formen är vanlig.

Det viktigaste är att du använder en form som du känner dig bekväm med och som du tror att mottagaren kommer att förstå.

Hälsningar Ordkollen