Finne eller finländare?

Med vilket ord beskriver man en person som kommer från Finland?

Svaret är att i svenskan används både ”finne” och ”finländare” för att beskriva en person från Finland, men det finns vissa subtila skillnader i hur orden används och uppfattas, beroende på sammanhang och vem man pratar med.

Finne

 • Historiskt sett har ”finne” använts för att beskriva den finskspråkiga befolkningen i Finland, i kontrast till den svenskspråkiga.
 • Idag används ”finne” oftare i Sverige, och kan ibland ha en viss negativ klang, beroende på situationen. I Finland används det mer sällan, och kan uppfattas som föråldrat.

Exempelmeningar

 • Min mormor var finne och talade finska flytande.
 • Finnarna har en rik kultur och historia.” (I Finland mer neutralt, i Sverige kan uppfattas som generaliserande)
 • Förr i tiden var det många finnar som emigrerade till Sverige.”

Finländare

 • Finländare” är den mer allmänt accepterade benämningen för alla personer medborgare i Finland, oavsett språk eller etnicitet.
 • Neutral och inkluderande: Används ofta i officiella sammanhang och i Finland självt.

Exempelmeningar

 • Jag är finländare och bor i Helsingfors.”
 • Finländarna är kända för sin sisu och sin passion för hockey.

Sammanfattning av skillnaden mellan finne och finländare

 • Båda orden kan användas, men det är bra att vara medveten om de nyanser de bär.
 • Finne” kan ha en negativ klang i vissa sammanhang, medan ”finländare” är mer neutralt och inkluderande.
 • I Finland är ”finländare” den dominerande benämningen, medan ”finne” används mer sällan.
 • I Sverige kan ”finne” vara mer vanligt i vissa dialekter eller regioner.

Oavsett om du kallar en person från Finland för finne eller finländare, är det viktigaste att använda det ord som du tror att mottagaren kommer att uppfatta på ett positivt och respektfullt sätt. Om du är osäker, använd ”finländare”.

Hälsningar Ordkollen