Intelligent eller intellektuell

Intelligent eller intellektuell?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Orden intelligent och intellektuell används ofta som synonymer, men det finns subtila skillnader i betydelse och nyans:

Intelligens fokuserar på förmågan att lära sig, förstå och tillämpa kunskap. En person som är intelligent har starka kognitiva förmågor i bland annat:

 • Problemlösning
 • Abstrakt tänkande
 • Lärförmåga
 • Anpassningsförmåga
 • Minne

Intellekt lägger mer tonvikt på hur man använder sin intelligens. Om man är intellektuell använder man aktivt sina mentala förmågor för att:

 • Analysera
 • Reflektera
 • Kritisera
 • Skapa
 • Argumentera

En person kan vara intelligent utan att vara intellektuell. Till exempel kan en person ha en hög IQ men inte använda sin intelligens aktivt i sitt liv. Omvänt kan en person vara intellektuell utan att ha en exceptionellt hög IQ, genom att använda sina mentala förmågor på ett engagerat och reflekterande sätt.

Sammanfattning av skillnaden på intelligent och intellektuell

 • Intelligent: Man har förmågan att lära sig, förstå och tillämpa kunskap.
 • Intellektuell: Om man använder sin intelligens aktivt för att analysera, reflektera, kritisera, skapa och argumentera.

Exempel på hur man kan använda orden intelligent och intellektuell

 • En person som löser komplexa problem på jobbet visar att den är intelligent.
 • En person som skriver en tankeväckande artikel om ett aktuellt ämne visar intellektuell förmåga.

Hälsningar Ordkollen

Sudoku, soduku eller suduko

Sudoku, soduku eller suduko?

Hur stavas namnet på det japanska sifferpusslet?

Det rätta svaret är att namnet på sifferpusslet stavas sudoku.

Det stavas inte soduku eller suduko.

Sudoku är ett logikbaserat pusselspel som spelas på en 9×9 rutnätsplan. Målet är att placera ut siffrorna 1 till 9 i varje ruta så att varje siffra bara förekommer en gång i varje rad, kolumn och 3×3 block (även kallade ”lådor” eller ”regioner”).

Hälsningar Ordkollen

Triumfkort eller trumfkort

Triumfkort eller trumfkort?

Hur stavas det?

Den rätta stavningen är trumfkort. Den felaktiga stavningen är triumfkort.

En anledning till att vissa stavar fel till trumfkort är förmodligen för att ordet triumf betyder ”lysande seger”. Trumf (eller trumfkort) är ett kort av en färg som är värde­fullare än de andra i en spel­omgång. Både trumf och triumf har alltså att göra med seger.

Vad är ett trumfkort?

I kortspel är ett trumfkort ett kort som har en speciell förmåga att slå alla andra kort i samma färg, oavsett rang. Trumfkort används vanligtvis för att vinna spel eller för att få en fördel över motståndarna.

De specifika reglerna för trumfkort kan variera beroende på vilket kortspel som spelas. I vissa spel, till exempel bridge, har trumfkorten en specifik rangordning. I andra spel, till exempel poker, kan trumfkorten vara valfria och bestämmas av spelarna före spelet börjar.

Oavsett de specifika reglerna är trumfkort generellt sett kraftfulla kort som kan ge en betydande fördel till spelaren som har dem.

Ordet trumfkort kan även användas på ett bildligt sätt för att beskriva ett effektiv medel av något slag, eller ett slagkraftigt argument.

Exempel på användning av ordet trumfkort

 • ”Hon hade ett trumfkort i ärmen och vann spelet med lätthet.”
 • ”Att ha en bra utbildning är ett trumfkort på arbetsmarknaden.”

Fler exempel:

1. Spelets gång:

 • ”Johan spelade ut sitt sista trumfkort, en ess kung, och vann spelet.”
 • ”Hon hade tre trumfkort kvar i handen och var säker på att vinna.”
 • ”De glömde att lägga till trumfkorten i leken, vilket gjorde spelet olagligt.”

2. Metaforiskt:

 • ”Att behärska flera språk är ett trumfkort på arbetsmarknaden.”
 • ”Hennes charm och karisma var hennes trumfkort under dejten.”
 • ”Ett bra betygssnitt kan vara ett trumfkort när man söker till universitetet.”

3. Idiomatiska uttryck:

 • ”Att ha trumfkort i ärmen” – att ha en hemlig fördel eller ett hemligt vapen.
 • ”Att spela ut sitt sista trumfkort” – att använda sin sista resurs eller åtgärd.

4. Humoristiskt:

 • ”Hans trumfkort i diskussionen var en burk choklad.”
 • ”Hon spelade ut sin hundvalp som trumfkort och vann omedelbart sympati från alla.”
 • ”Att vara snygg kan ibland vara ett trumfkort, men det är inte allt.”

5. Formellt:

 • ”Företag använder ofta trumfkort som rabatter eller bonusar för att locka kunder.”
 • ”I politiken kan en stark ledare vara ett trumfkort i valet.”
 • ”Forskare har identifierat nya molekyler som kan vara trumfkort i kampen mot cancer.”

Hälsningar Ordkollen

Hjärnbarken eller hjärnbalken

Hjärnbarken eller hjärnbarken?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hjärnbarken och hjärnbalken.
Både hjärnbalken och hjärnbarken är delar av hjärnan, men de har olika funktioner:

Hjärnbalken (corpus callosum) är en stor nervtrådsmassa som förbinder de två halvorna av storhjärnan, höger och vänster hemisfär. Den gör det möjligt för de två hemisfärerna att kommunicera med varandra och dela information. Hjärnbalken är avgörande för funktioner som:

 • Koordination av rörelser: Den gör att höger och vänster hand kan samarbeta smidigt.
 • Språk: Den möjliggör överföring av språkinformation mellan hemisfärerna.
 • Minne: Den hjälper till att koordinera minnesfunktioner mellan hemisfärerna.
 • Tankar och känslor: Den underlättar samordningen av komplexa tankar och känslor som involverar båda hemisfärerna.

Hjärnbarken (cerebral cortex) är det yttersta lagret av grå hjärnsubstans som täcker storhjärnan. Den är ansvarig för de flesta av våra högre mentala funktioner, inklusive:

 • Medvetande: Hjärnbarken gör det möjligt för oss att uppleva världen runt oss och att ha en känsla av oss själva.
 • Tanke: Den möjliggör komplext tänkande, problemlösning och beslutsfattande.
 • Sinnesintryck: Den bearbetar och tolkar information från våra sinnen, som syn, hörsel, känsel, smak och lukt.
 • Rörelser: Den kontrollerar våra frivilliga rörelser och planering av motorik.
 • Språk: Den möjliggör språkproduktion, förståelse och kommunikation.
 • Minne: Den lagrar och hämtar minnen.
 • Känslor: Den bearbetar och reglerar våra känslor.

Sammanfattningsvis är hjärnbalken som en bro som förbinder de två halvorna av hjärnan, medan hjärnbarken är den ”grå substansen” som utför de flesta av våra avancerade mentala funktioner. Båda är avgörande för att vi ska fungera optimalt.

Utspårad eller urspårad

Utspårad eller urspårad?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas urspårad.

Det stavas inte utspårad.

Exempel på rätt stavning

 • I helgen fick polisen komma och avsluta en urspårad fest
 • Mannen var ett urspårat geni.
 • I skogen ligger en urspårad järnvägsvagn.

Hälsningar Ordkollen

Asterix eller asterisk

Stavas det asterix eller asterisk?

Det korrekta svenska namnet på tecknet * är asterisk.
Det stavas alltså asterisk och det stavas inte asterix.

Ordet ”asterisk” kommer från grekiska ”asterískos”, som betyder ”liten stjärna”. Namnet speglar tecknets form, som liknar en stjärna.

Asterix är namnet på en seriefigur skapad av René Goscinny och Albert Uderzo. Även om tecknet * ibland kallas ”asterix” på skämt, på grund av likheten med seriefigurens namn, är det inte den korrekta benämningen på svenska.

Exempelmeningar med ordet asterisk

 • Använd en asterisk för att markera en fotnot.
 • Sök efter ett ord med en asterisk för att hitta alla varianter av ordet, till exempel ”bil*”.
 • En asterisk kan användas för att censurera känsliga ord.

Hälsningar Ordkollen

Brinner upp eller brinner ner

Brinner upp eller brinner ner?

Är det någon skillnad och när skriver man vad?

Både ”brinner upp” och ”brinner ner” är korrekta uttryck och kan användas i de flesta fall. De har dock lite olika nyanser:

Brinner upp

 • Fokuserar mer på att allt brinner och förstörs.
 • Kan användas oavsett om något återstår av det brinnande objektet.
 • Exempel: ”Hela konstsamlingen brann upp i branden.”

Brinner ner

 • Ger en mer fysisk bild av att något brinner och kollapsar, ofta ner till grunden.
 • Används ofta när det brinnande objektet är en byggnad.
 • Exempel: ”Huset brann ner till grunden under den kraftiga branden.”

I vissa fall kan båda uttrycken användas omväxlande utan att innebörden förändras nämnvärt.

Sammanfattning av skillnaden mellan brinner upp och brinner ner

 • Använd ”brinner upp” om du vill betona förstörelsen av allt som brinner.
 • Använd ”brinner ner” om du vill betona den fysiska kollapsen av en byggnad.
 • I många fall är båda uttrycken acceptabla.

Exempel på meningar

 • Flera bilar brann upp på parkeringen.”
 • Skogen brann ner under den torra sommaren.
 • Ljusstaken brann ner och orsakade en brand.”
 • Dokumenten brann upp i papperskorgen.”
 • Huset brann ner till grunden trots räddningstjänstens insats.”

Självklart så kan man också skriva ”brinna ned” istället för ”brinna ner”.

Hälsningar Ordkollen

Minigolf eller bangolf

Minigolf eller bangolf?

Är det någon skillnad och hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både minigolf och bangolf.

I Sverige används båda termerna, minigolf och bangolf, men de har lite olika betydelser:

Minigolf

 • Minigolf är den vanligaste och mest generella termen för golf på korta banor med enkla hinder.
 • Används i vardagligt tal och i de flesta sammanhang.
 • Omfattar olika typer av banor, inklusive filtbanor, betongbanor och äventyrsgolf.

Bangolf

 • Bangolf är en specifik typ av minigolf som spelas på banor med standardiserade mått och regler.
 • Förvaltas av Svenska Bangolfförbundet och används främst i tävlingssammanhang.
 • Kännetecknas av filtbanor med specifika håltyper och hinder.

Sammanfattning av skillnaden mellan minigolf och bangolf

 • Minigolf: En bredare term för alla typer av golf på korta banor.
 • Bangolf: En specifik typ av minigolf med standardiserade banor och regler.

I de flesta fall kan du använda minigolf som en generell term, oavsett typ av bana. Om du vill vara mer specifik och referera till den standardiserade typen med regler, använd bangolf.

Hälsningar Ordkollen

Hörni eller hörrni

Hörni eller hörrni?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att både hörni och hörrni är korrekta stavningar.
Stavningen hörni är den vanligaste och mest accepterade formen.

Ordet hörni existerar i svenska språket, men det är en informell hälsning som vanligtvis används bland vänner, familj eller nära bekanta. Den används typiskt i talad svenska och anses inte vara formellt språk. Ordet härstammar från det svenska ordet hör som betyder ”att höra” och ni som är andra personens pluralpronomen för ”du”.

Exempel på hur ordet hörni används på svenska

 • Hörni, vad har ni för er idag? (Hej grabbar, vad har ni för er idag?)
 • Hörni, har ni sett min mobil? (Hej tjejer, har ni sett min mobil?)
 • Hörni, ska vi gå och fika? (Hej allihopa, ska vi gå och fika?)

Även om hörni är en vanlig och accepterad informell hälsning på svenska, är det viktigt att använda den på rätt sätt. Den används vanligtvis inte i formella sammanhang eller när man tilltalar någon man inte känner väl. I sådana fall är det mer lämpligt att använda mer formella hälsningar som hej eller goddag.

Hälsningar Ordkollen