Sörmland eller Södermanland

Sörmland eller Södermanland?

Hur stavas namnet på landskapet?

Det rätta svaret är att båda formerna; Södermanland och Sörmland, är korrekta och används omväxlande.

Södermanland är den officiella och mer formella benämningen på landskapet och länet. Det används ofta i officiella sammanhang, på kartor, i skolor och av myndigheter.

Sörmland är en sammandragen form av Södermanland och är mer vanligt i vardagligt tal och informella sammanhang. Du kan ofta höra folk säga ”Jag är från Sörmland” eller ”Vi ska till Sörmland på semester”.

Det finns ingen tydlig regel för när man ska använda den ena eller den andra formen. Det beror mer på situationen och vem du pratar med.

Exempel på när man kan skriva Sörmland eller Södermanland

 • Formellt: ”Landstinget i Södermanland har beslutat…”
 • Informellt: ”Jag ska besöka mina släktingar i Sörmland i helgen.”
 • På en karta: ”Södermanland”
 • I en tidningsartikel: ”Södermanlands ekonomi växer stadigt.”
 • I en konversation: ”Var kommer du ifrån? – Jag är från Sörmland.”

Sammanfattningsvis kan du använda både Södermanland och Sörmland, beroende på sammanhanget och vem du pratar med. Båda formerna är korrekta och allmänt använda.

Hälsningar Ordkollen

Finne eller finländare

Finne eller finländare?

Med vilket ord beskriver man en person som kommer från Finland?

Svaret är att i svenskan används både ”finne” och ”finländare” för att beskriva en person från Finland, men det finns vissa subtila skillnader i hur orden används och uppfattas, beroende på sammanhang och vem man pratar med.

Finne

 • Historiskt sett har ”finne” använts för att beskriva den finskspråkiga befolkningen i Finland, i kontrast till den svenskspråkiga.
 • Idag används ”finne” oftare i Sverige, och kan ibland ha en viss negativ klang, beroende på situationen. I Finland används det mer sällan, och kan uppfattas som föråldrat.

Exempelmeningar

 • Min mormor var finne och talade finska flytande.
 • Finnarna har en rik kultur och historia.” (I Finland mer neutralt, i Sverige kan uppfattas som generaliserande)
 • Förr i tiden var det många finnar som emigrerade till Sverige.”

Finländare

 • Finländare” är den mer allmänt accepterade benämningen för alla personer medborgare i Finland, oavsett språk eller etnicitet.
 • Neutral och inkluderande: Används ofta i officiella sammanhang och i Finland självt.

Exempelmeningar

 • Jag är finländare och bor i Helsingfors.”
 • Finländarna är kända för sin sisu och sin passion för hockey.

Sammanfattning av skillnaden mellan finne och finländare

 • Båda orden kan användas, men det är bra att vara medveten om de nyanser de bär.
 • Finne” kan ha en negativ klang i vissa sammanhang, medan ”finländare” är mer neutralt och inkluderande.
 • I Finland är ”finländare” den dominerande benämningen, medan ”finne” används mer sällan.
 • I Sverige kan ”finne” vara mer vanligt i vissa dialekter eller regioner.

Oavsett om du kallar en person från Finland för finne eller finländare, är det viktigaste att använda det ord som du tror att mottagaren kommer att uppfatta på ett positivt och respektfullt sätt. Om du är osäker, använd ”finländare”.

Hälsningar Ordkollen

I eller på Irland

I eller på Irland?

Bor man generellt sett på en ö och i ett land eller hur funkar det?

Båda prepositionerna, i och , kan användas i samband med Irland, men den vanligaste och mest korrekta användningen beror på vad du vill betona.

1. På Irland

 • Används när du talar om ön Irland som en geografisk plats.
 • Betonar den fysiska platsen och landskapet.

Exempel:

 • De gröna kullarna på Irland är berömda.
 • Klimatet på Irland är milt och fuktigt.

2. I Irland

 • Används när du talar om Republiken Irland som en politisk enhet eller stat.
 • Betonar den politiska strukturen och samhället.

Exempel:

 • Jag bor i Irland.
 • I Irland har de en stark tradition av musik och dans.
 • Den ekonomiska situationen i Irland har förbättrats de senaste åren.

3. Undantag:

 • I vissa fall kan prepositionen i användas för att betona en specifik region eller plats på Irland:

Exempel:

 • Han bor i västra Irland.
 • Vi semestrade i sydvästra Irland.

Sammanfattning av i eller på Irland:

 • På Irland: Geografisk plats, landskap.
 • I Irland: Politisk enhet, stat, samhälle.
 • Undantag: Specifika regioner eller platser på Irland.

Tips:

 • Om du är osäker på vilken preposition du ska använda, tänk på vad du vill betona i meningen.

Ett annat exempel kan vara om man bor i eller på Malta:

Både ”i” och ”på” kan användas i samband med Malta, men den vanligaste och mest korrekta användningen beror på vad du vill betona:

1. På Malta:

 • Används när du talar om öriket Malta som en geografisk plats.
 • Betonar den fysiska platsen och landskapet.

Exempel:

 • De vackra stränderna på Malta är berömda.
 • Klimatet på Malta är varmt och soligt.

2. I Malta:

 • Används när du talar om Republiken Malta som en politisk enhet eller stat.
 • Betonar den politiska strukturen och samhället.

Exempel:

 • Jag bor i landet Malta.
 • I Malta har de en stark tradition av katolicism.
 • Den ekonomiska situationen i Malta har förbättrats de senaste åren.

Generellt sett är det korrekt att säga att man bor på en ö och i ett land.

Förklaring:

 • Ö: En ö är en landmassa som är omgiven av vatten på alla sidor. Att bo på en ö innebär att man bor på en specifik geografisk plats som är avgränsad av vatten.
 • Land: Ett land är en politisk enhet med definierade gränser, inklusive landområden och i vissa fall vattenområden. Att bo i ett land innebär att man bor inom den politiska strukturen och jurisdiktionen av den specifika nationen.

Exempel:

 • Man säger att man bor på Gotland, en ö i Sverige.
 • Man säger att man bor i Sverige, ett land som inkluderar Gotland och många andra öar.

Undantag:

Det finns vissa fall där prepositionerna kan användas på ett mer flexibelt sätt:

 • Stora öar med självstyre: Stora öar med en viss grad av självstyre kan ibland beskrivas som ”länder” och då kan man skriva att man bor både i och på ön. Exempelvis: ”Man bor  Grönland” eller ”Man bor i Grönland”.

Sammanfattning:

 • Generellt: Bor man på en ö och i ett land.
 • Undantag: Små öar och stora öar med självstyre kan ha flexiblare prepositioner.

Hälsningar Ordkollen

Ånger eller ångest

Ånger eller ångest?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Har orden ånger och ångest samma betydelse? Nej, det finns faktiskt en ganska klar skillnad mellan ånger och ångest. Ordkollen reder ut skillnaden och betydelsen av orden.

Betydelse av ordet ånger

 • Känsla av sorg, ångest eller skuldkänsla över något man har gjort eller inte gjort.
 • Ånger är relaterat till specifika handlingar och deras konsekvenser.
 • Åtföljs av en önskan att man kunde göra om saken.

Betydelse av ordet ångest

 • En känsla av oro, rädsla eller obehag inför en oklar eller hotfull framtid.
 • Ångest kan vara generell eller specifik och riktas mot specifika objekt eller situationer.
 • Åtföljs ofta av fysiska symptom som svettningar, hjärtklappning och muskelspänningar.

Exempel på meningar där orden ånger eller ångest används

Meningar där ordet ånger används

 • ”Jag kände stor ånger över att jag hade ljugit för min vän.”
 • ”Hon kände ånger över att hon inte hade sagt ifrån.”
 • ”Hans handlingar ledde till stor ånger och skam.”

Meningar där ordet ångest används

 • ”Han kände en stark ångest inför det kommande provet.”
 • ”Hon led av ångest och panikattacker.”
 • ”Den oklara situationen skapade en gnagande ångest i magen.”

Sammanfattning av skillnaden mellan ånger och ångest

 • Ånger handlar om specifika handlingar och konsekvenser, medan ångest handlar om en generell oro eller rädsla.
 • Ånger åtföljs ofta av en önskan att ändra på det som har hänt, medan ångest kan leda till fysiska symptom.
 • Båda orden beskriver negativa känslor, men de har olika nyanser och orsaker.

Hälsningar Ordkollen

Intensivitet eller intensitet

Intensivitet eller intensitet?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas intensitet.

Det stavas inte intensivitet.

Betydelse av ordet intensitet

Ordet intensitet kan ha lite olika betydelse beroende på sammanhanget:

 • Inom fysik handlar intensitet om energiflöde per tidsenhet och ytenhet.
 • Inom psykologi handlar det om styrkan eller graden av en känsla, upplevelse eller handling.
 • I mer generella sammanhang kan ordet beskriva graden av något.

Hälsningar Ordkollen

Kvarskatt eller restskatt

Kvarskatt eller restskatt?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Nej, det är ingen skillnad på kvarskatt och restskatt. Båda termerna används för att beskriva den summa pengar du är skyldig Skatteverket om du inte betalat tillräckligt med preliminärskatt under året.

Motsatsen till restskatt (eller kvarskatt) är skatteåterbäring, som mer formellt även kallas överskjutande skatt.

Hälsningar Ordkollen