Intensivitet eller intensitet?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas intensitet.

Det stavas inte intensivitet.

Betydelse av ordet intensitet

Ordet intensitet kan ha lite olika betydelse beroende på sammanhanget:

  • Inom fysik handlar intensitet om energiflöde per tidsenhet och ytenhet.
  • Inom psykologi handlar det om styrkan eller graden av en känsla, upplevelse eller handling.
  • I mer generella sammanhang kan ordet beskriva graden av något.

Hälsningar Ordkollen