I eller på Irland?

Bor man generellt sett på en ö och i ett land eller hur funkar det?

Båda prepositionerna, i och , kan användas i samband med Irland, men den vanligaste och mest korrekta användningen beror på vad du vill betona.

1. På Irland

 • Används när du talar om ön Irland som en geografisk plats.
 • Betonar den fysiska platsen och landskapet.

Exempel:

 • De gröna kullarna på Irland är berömda.
 • Klimatet på Irland är milt och fuktigt.

2. I Irland

 • Används när du talar om Republiken Irland som en politisk enhet eller stat.
 • Betonar den politiska strukturen och samhället.

Exempel:

 • Jag bor i Irland.
 • I Irland har de en stark tradition av musik och dans.
 • Den ekonomiska situationen i Irland har förbättrats de senaste åren.

3. Undantag:

 • I vissa fall kan prepositionen i användas för att betona en specifik region eller plats på Irland:

Exempel:

 • Han bor i västra Irland.
 • Vi semestrade i sydvästra Irland.

Sammanfattning av i eller på Irland:

 • På Irland: Geografisk plats, landskap.
 • I Irland: Politisk enhet, stat, samhälle.
 • Undantag: Specifika regioner eller platser på Irland.

Tips:

 • Om du är osäker på vilken preposition du ska använda, tänk på vad du vill betona i meningen.

Ett annat exempel kan vara om man bor i eller på Malta:

Både ”i” och ”på” kan användas i samband med Malta, men den vanligaste och mest korrekta användningen beror på vad du vill betona:

1. På Malta:

 • Används när du talar om öriket Malta som en geografisk plats.
 • Betonar den fysiska platsen och landskapet.

Exempel:

 • De vackra stränderna på Malta är berömda.
 • Klimatet på Malta är varmt och soligt.

2. I Malta:

 • Används när du talar om Republiken Malta som en politisk enhet eller stat.
 • Betonar den politiska strukturen och samhället.

Exempel:

 • Jag bor i landet Malta.
 • I Malta har de en stark tradition av katolicism.
 • Den ekonomiska situationen i Malta har förbättrats de senaste åren.

Generellt sett är det korrekt att säga att man bor på en ö och i ett land.

Förklaring:

 • Ö: En ö är en landmassa som är omgiven av vatten på alla sidor. Att bo på en ö innebär att man bor på en specifik geografisk plats som är avgränsad av vatten.
 • Land: Ett land är en politisk enhet med definierade gränser, inklusive landområden och i vissa fall vattenområden. Att bo i ett land innebär att man bor inom den politiska strukturen och jurisdiktionen av den specifika nationen.

Exempel:

 • Man säger att man bor på Gotland, en ö i Sverige.
 • Man säger att man bor i Sverige, ett land som inkluderar Gotland och många andra öar.

Undantag:

Det finns vissa fall där prepositionerna kan användas på ett mer flexibelt sätt:

 • Stora öar med självstyre: Stora öar med en viss grad av självstyre kan ibland beskrivas som ”länder” och då kan man skriva att man bor både i och på ön. Exempelvis: ”Man bor  Grönland” eller ”Man bor i Grönland”.

Sammanfattning:

 • Generellt: Bor man på en ö och i ett land.
 • Undantag: Små öar och stora öar med självstyre kan ha flexiblare prepositioner.

Hälsningar Ordkollen