Ånger eller ångest?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Har orden ånger och ångest samma betydelse? Nej, det finns faktiskt en ganska klar skillnad mellan ånger och ångest. Ordkollen reder ut skillnaden och betydelsen av orden.

Betydelse av ordet ånger

 • Känsla av sorg, ångest eller skuldkänsla över något man har gjort eller inte gjort.
 • Ånger är relaterat till specifika handlingar och deras konsekvenser.
 • Åtföljs av en önskan att man kunde göra om saken.

Betydelse av ordet ångest

 • En känsla av oro, rädsla eller obehag inför en oklar eller hotfull framtid.
 • Ångest kan vara generell eller specifik och riktas mot specifika objekt eller situationer.
 • Åtföljs ofta av fysiska symptom som svettningar, hjärtklappning och muskelspänningar.

Exempel på meningar där orden ånger eller ångest används

Meningar där ordet ånger används

 • ”Jag kände stor ånger över att jag hade ljugit för min vän.”
 • ”Hon kände ånger över att hon inte hade sagt ifrån.”
 • ”Hans handlingar ledde till stor ånger och skam.”

Meningar där ordet ångest används

 • ”Han kände en stark ångest inför det kommande provet.”
 • ”Hon led av ångest och panikattacker.”
 • ”Den oklara situationen skapade en gnagande ångest i magen.”

Sammanfattning av skillnaden mellan ånger och ångest

 • Ånger handlar om specifika handlingar och konsekvenser, medan ångest handlar om en generell oro eller rädsla.
 • Ånger åtföljs ofta av en önskan att ändra på det som har hänt, medan ångest kan leda till fysiska symptom.
 • Båda orden beskriver negativa känslor, men de har olika nyanser och orsaker.

Hälsningar Ordkollen