Ånger eller ångest

Ånger eller ångest?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Har orden ånger och ångest samma betydelse? Nej, det finns faktiskt en ganska klar skillnad mellan ånger och ångest. Ordkollen reder ut skillnaden och betydelsen av orden.

Betydelse av ordet ånger

 • Känsla av sorg, ångest eller skuldkänsla över något man har gjort eller inte gjort.
 • Ånger är relaterat till specifika handlingar och deras konsekvenser.
 • Åtföljs av en önskan att man kunde göra om saken.

Betydelse av ordet ångest

 • En känsla av oro, rädsla eller obehag inför en oklar eller hotfull framtid.
 • Ångest kan vara generell eller specifik och riktas mot specifika objekt eller situationer.
 • Åtföljs ofta av fysiska symptom som svettningar, hjärtklappning och muskelspänningar.

Exempel på meningar där orden ånger eller ångest används

Meningar där ordet ånger används

 • ”Jag kände stor ånger över att jag hade ljugit för min vän.”
 • ”Hon kände ånger över att hon inte hade sagt ifrån.”
 • ”Hans handlingar ledde till stor ånger och skam.”

Meningar där ordet ångest används

 • ”Han kände en stark ångest inför det kommande provet.”
 • ”Hon led av ångest och panikattacker.”
 • ”Den oklara situationen skapade en gnagande ångest i magen.”

Sammanfattning av skillnaden mellan ånger och ångest

 • Ånger handlar om specifika handlingar och konsekvenser, medan ångest handlar om en generell oro eller rädsla.
 • Ånger åtföljs ofta av en önskan att ändra på det som har hänt, medan ångest kan leda till fysiska symptom.
 • Båda orden beskriver negativa känslor, men de har olika nyanser och orsaker.

Hälsningar Ordkollen

Intensivitet eller intensitet

Intensivitet eller intensitet?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas intensitet.

Det stavas inte intensivitet.

Betydelse av ordet intensitet

Ordet intensitet kan ha lite olika betydelse beroende på sammanhanget:

 • Inom fysik handlar intensitet om energiflöde per tidsenhet och ytenhet.
 • Inom psykologi handlar det om styrkan eller graden av en känsla, upplevelse eller handling.
 • I mer generella sammanhang kan ordet beskriva graden av något.

Hälsningar Ordkollen

Kvarskatt eller restskatt

Kvarskatt eller restskatt?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Nej, det är ingen skillnad på kvarskatt och restskatt. Båda termerna används för att beskriva den summa pengar du är skyldig Skatteverket om du inte betalat tillräckligt med preliminärskatt under året.

Motsatsen till restskatt (eller kvarskatt) är skatteåterbäring, som mer formellt även kallas överskjutande skatt.

Hälsningar Ordkollen

Astronomi eller astrologi

Astronomi eller astrologi?

Vad är skillnaden?

Astronomi och astrologi är två ord som ofta blandas ihop, men ordens innebörd har faktiskt betydande skillnader.

Astronomi

 • Vetenskaplig disciplin: Astronomi är en vetenskaplig disciplin som studerar universum, inklusive stjärnor, planeter, galaxer och svarta hål.
 • Observation och analys: Astronomer använder sig av observationer och analyser av data för att studera universums egenskaper, dess ursprung och dess evolution.
 • Faktabaserad: Astronomi baseras på fakta och vetenskapliga bevis.

Astrologi

 • Pseudovetenskap: Astrologi är en pseudovetenskap som baseras på tron att positionerna hos stjärnor och planeter kan påverka mänskligt beteende och händelser på jorden. Vissa tror på det och vissa inte, det är såklart valfritt.
 • Horoskop: Astrologer skapar horoskop baserat på födelsedatum och tidpunkt, som de tror kan förutsäga en persons personlighet, framtid och kompatibilitet med andra.
 • Inga vetenskapliga bevis: Det finns inga vetenskapliga bevis som stöder astrologins påståenden.

Sammanfattning av skillnaden mellan astronomi och astrologi

 • Vetenskap vs. pseudovetenskap: Astronomi är en vetenskap, medan astrologi är en pseudovetenskap.
 • Observation vs. förutsägelse: Astronomi fokuserar på observation och analys av universum, medan astrologi fokuserar på att förutsäga mänskligt beteende och händelser.
 • Fakta vs. tro: Astronomi baseras på fakta och bevis, medan astrologi baseras på tro och vidskepelse. Men än en gång, vad man tror på eller inte tror på är upp till var och en.

Här är några exempel på hur astronomi och astrologi skiljer sig åt i praktiken

 • Astronomi: Astronomer kan använda teleskop för att observera avlägsna galaxer och studera hur de bildades.
 • Astrologi: Astrologer kan använda horoskop för att förutsäga om en person kommer att ha en framgångsrik dag eller inte.

Det är viktigt att notera att astrologi inte har något vetenskapligt stöd och inte bör betraktas som en tillförlitlig källa till information om framtiden.

Tips

 • Om du är intresserad av att lära dig mer om universum, läs böcker och artiklar om astronomi eller besöka ett planetarium.
 • Om du är nyfiken på astrologi, se det som en form av underhållning och inte som en vetenskaplig disciplin.

Hälsningar Ordkollen

Mål eller målsättning

Mål eller målsättning?

Är det någon skillnad på ordens betydelse?

Inom både privat och professionellt liv används ofta orden mål och målsättning synonymt. Men det finns en viss nyansskillnad mellan dem.

Betydelse av ordet mål

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Det ska vara tydligt och specificerat, så att man vet exakt när man har nått det.
 • Exempel på mål:
  • ”Jag vill springa 10 kilometer på 45 minuter.”
  • ”Företaget vill öka sin försäljning med 10% under det kommande året.”

Betydelse av ordet målsättning

 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Den kan innehålla flera mål, och den behöver inte vara lika specifikt mätbar.
 • Exempel på målsättning:
  • ”Jag vill bli en bättre löpare.”
  • ”Företaget vill bli mer lönsamt.”

Sammanfattning av skillnaden mellan mål och målsättning

 • Ett mål är ett konkret och mätbart resultat man vill uppnå.
 • Målsättning är en mer övergripande beskrivning av vad man vill uppnå.
 • Båda är viktiga verktyg för att nå sina mål, men de används på olika sätt.

Exempelmeningar där orden mål eller målsättning används

 • Mål: ”Jag vill gå ner 5 kilo.”
 • Målsättning: ”Jag vill bli mer hälsosam och få en bättre livsstil.”

I detta exempel är målet konkret och mätbart (gå ner 5 kilo), medan målsättningen är mer övergripande (bli mer hälsosam).

Hälsningar Ordkollen

Inbakt eller inbakad

Inbakt eller inbakad?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både inbakt och inbakad.

Inbakad är en betydligt mer vanligt förekommande stavning jämfört med stavningen inbakt.

Exempel: inbakad pizza, inbakad fisk, inbakt fläskfilé.

Hälsningar Ordkollen