Trip eller tripp

Trip eller tripp?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det på svenska stavas tripp.

Det stavas inte trip.

En tripp är detsamma som en liten resa eller utflykt, men man kan även få en tripp och då betyder det att man får ett rus av någon substans eller liknande.

Hälsningar Ordkollen

Insyn eller insikt

Insyn eller insikt?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både insyn och insikt men att orden har olika betydelse.

Att ha insyn är att ha möjlighet att se in, eller att ha möjlighet till direkt studium. T.ex. kan någon kräva mer insyn i ett företags affärer.

Att få insikt är detsamma som att få en djupare förståelse för något.

Hälsningar Ordkollen

Långsint eller långsynt

Långsint eller långsynt?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både långsint och långsynt men att orden har olika betydelse.

Att vara långsint är att vara en person som dröjer länge med att förlåta och glömma (förmenta) oförrätter.

Om man är långsynt så ser man tydligt bara på långt håll.

Hälsningar Ordkollen

Fynd eller fyndighet

Fynd eller fyndighet?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både fynd och fyndighet men att orden har olika betydelse.

Ett fynd är något värdefullt som man hittar eller kommer över.


En fyndighet är en före­komst av en outnyttjad natur­resurs som kan vara ekonomiskt intressant. En fyndighet kan även vara något man säger när man är fyndig och när man är fyndig så man en person som kommer på originella lösningar, särskilt på praktiska problem.

Hälsningar Ordkollen

Epostadress eller e-postadress

Epostadress eller e-postadress?

Hur stavas det? Med eller utan bindestreck?

Stavas det e-postadress med bindestreck eller stavas det epostadress utan bindestreck?

Den rätta stavningen är e-postadress. Ordet ska alltså stavas med bindestreck, inte utan.

En vanlig synonym till e-postadress är mejladress.

Hälsningar Ordkollen.