Likea eller lajka

Likea eller lajka?

Hur stavas det?

Både ”likea” och ”lajka” är korrekta stavningar. ”Likea” är en försvenskad stavning av det engelska verbet ”like”. Även stavningen ”lika” används ibland, men den kan vara svår att tyda och rekommenderas i allmänhet inte.

Likea” är nog den vanligaste stavningen i Sverige, men den försvenskade stavningen”lajka” blir allt vanligare. Att ”likea” är en så vanlig stavning beror på att ”like” är ett engelskt lånord, och det är vanligt att man anpassar stavningen av lånord till svenskan.

Ofta används även ”gilla” som verb i betydelsen ”att gilla något på sociala medier”. Detta är också en korrekt stavning.

Exempel på hur orden likea, lajka eller gilla kan användas

 • Jag likeade ditt inlägg.”
 • Jag lajkade bilden.”
 • Jag gillade videon.”

Det är upp till var och en att välja vilken stavning man föredrar.
Språkrådet rekommenderar att man använder gilla eller den försvenskade stavningen lajka.

Hälsningar Ordkollen

Delta eller deltaga

Delta eller deltaga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att när vi pratar om ordet som beskriver att aktivt vara med på något, så kan det stavas både delta och deltaga. Stavningen deltaga anses som en något ålderdomlig stavning så rekommendationen är att använda delta hellre än deltaga.

Fler betydelser av ordet delta

 • Ett delta är ett land­område som upp­kommit genom upp­slamning vid en flod­mynning.
 • Delta används som ett ord för att beskriva ett triangulärt föremål.
 • Delta är en grekisk bokstav som är motsvarigheten till bokstaven d.

Hälsningar Ordkollen

Zona ut eller zooma ut

Zona ut eller zooma ut?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både zona ut och zooma ut.

Zona är inget ord som är listat i Svenska Akademiens ordlista, men det är däremot ordet zooma.

Att zona ut är en direktöversättning från det amerikanska uttrycket zone out. Det innebär ungefär att någon släpper koncentrationen och bara tittar tomt framför sig utan att tänka, kanske på grund av trötthet eller uttråkning.

Att zooma ut är att minska storleken hos det som är i blick­fältet med hjälp av zoom­objektiv på film­kamera eller dylikt; särskilt i syfte att komma längre ifrån motivet. Att zooma ut kan också betyda att man tar ett steg tillbaka från det man fokuserar på och reflekterar över situationen som helhet.

Hälsningar Ordkollen

Hindi eller hindu

Hindi eller hindu?

Hur stavas det och har orden samma betydelse?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hindi och hindu men att orden har olika betydelse.

Hindi är ett indoeuropeiskt språk som talas av över 600 miljoner människor i Indien, Pakistan och andra delar av Sydasien.

Hindu är en person som följer hinduismen. Hinduism är en polyteistisk religion med en lång historia.

Så, hindi är ett språk och hindu är en religion.

Hälsningar Ordkollen

Mörkerlägga eller mörklägga

Mörkerlägga eller mörklägga?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas mörklägga.

Det stavas inte mörkerlägga.

Vad betyder ordet mörklägga?

Ordet mörklägga betyder att göra något osynligt eller hemligt. Det kan användas i både bokstavlig och överförd bemärkelse.

I bokstavlig bemärkelse används mörklägga för att beskriva en situation där ljuset minskas eller stängs av. Detta kan göras av olika skäl, till exempel för att spara energi, för att skapa en stämning eller för att dölja något.

I överförd bemärkelse används mörklägga för att beskriva en situation där information eller fakta döljs eller förtigas. Detta kan göras av olika skäl, till exempel för att skydda hemliga uppgifter, för att undvika skandal eller för att undanhålla sanningen.

Här är några exempel på hur ordet mörklägga kan användas:

 • I bokstavlig bemärkelse:
  • ”Polisen mörklade utredningen för att inte störa vittnena.”
  • ”Publiken mörklade lokalen för att skapa en mer intim atmosfär.”
 • I överförd bemärkelse:
  • ”Regeringen mörklägger uppgifter om den nya skatten.”
  • ”Företaget mörklägger information om sina miljöproblem.”
  • ”Journalisten mörklägger sin källa för att skydda denne.”

Ibland används ordet mörklägga synonymt med att tysta ner eller hemlighålla. Det kan också användas i betydelsen att fördunkla eller göra oklart.

Hälsningar Ordkollen

Sms:a eller messa

Sms:a eller messa?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både sms:a och messa. Båda orden finns med i Svenska Akademiens ordlista. Att sms:a eller messa är detsamma som att skicka ett sms (textmeddelande mellan mobil­telefoner) eller ett meddelande i en chatt.

Ofta kan man se stavningen smsa (utan kolon), men det är en felaktig stavning. Varianten texta finns inte heller med i SAOL men är ändå ett ganska vanligt förekommande ord som används för att beskriva utförandet av att skicka ett sms.

Hälsningar Ordkollen

Chevre eller chèvre

Chevre, chevrè eller chèvre?

Hur stavas och uttalas namnet på getosten?

Den korrekta stavningen är chèvre. Det ska alltså vara en accent över det första e:et.

Chèvre ett franskt ord som betyder ”get”. Osten chèvre är gjord på getmjölk och har en mild, syrlig och något nötig smak. Den finns i många olika former och storlekar, från mjuka och krämiga varianter till hårda och smuliga.

Hur uttalas chévre?

Chèvre utttalas [∫ä´vr] (eller ungefär ”sjävr”), och betoningen (accenten) ska ligga på det första e:et. Det sista e:et i ordet är stumt.

Två exempel på meningar där namnet på osten används

 • ”Jag älskar chèvre, det är den godaste osten!”
 • ”Vi serverade chèvre med bröd och honung till förrätt.”

Ytterligare information om chèvre

Chèvre är en populär ost i Frankrike och andra delar av världen. Den kan serveras som den är, gratinerad eller som ingrediens i olika maträtter.

 • Osten har sitt ursprung i Frankrike, där den har tillverkats i århundraden.
 • Chèvre är en relativt fet ost, med ett fettinnehåll på cirka 30 %.
 • Osten innehåller mycket protein och kalcium.
 • Chèvre är en bra källa till B-vitaminer.

Chèvre är en mångsidig ost som kan användas på många olika sätt. Den är en bra smaksättare i sallader, pastarätter, gratänger och desserter.

Hälsningar Ordkollen

Hifi eller hi-fi

Hifi eller hi-fi?

Stavas det med eller utan bindestreck?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hi-fi och hifi.

Ordet ”hifi” kan alltså stavas på båda sätten, med eller utan bindestreck. Båda stavningarna är korrekta och används i Sverige. Språkrådet rekommenderar stavningen hi-fi med bindestreck och i SAOL, Svenska Akademiens ordlista ser vi endast stavningen hifi, utan bindestreck.

Ibland kan man även råka på stavningen och särskrivningen hi fi. Det är inte en korrekt stavning.

Ordet ”hifi” (eller hi-fi) är en förkortning av det engelska uttrycket ”high fidelity”, som betyder ”hög trohet”. Uttrycket syftar på ljudåtergivning av hög kvalitet, där ljudet är så nära originalet som möjligt.

Ordet ”hifi” började användas i början av 1950-talet, då det började dyka upp nya produkter för ljudåtergivning som kunde återge ljud med högre kvalitet än tidigare. Dessa produkter marknadsfördes ofta med uttrycket ”hifi”, vilket snart blev ett allmänt begrepp för ljudåtergivning av hög kvalitet.

I Sverige började ordet ”hifi” användas i mitten av 1950-talet. Det första svenska företaget som började marknadsföra sina produkter med uttrycket ”hifi” var Philips, som lanserade sin ”Hi-Fi 500”-serie 1956.

Ordet ”hifi” används ofta i sammanhang där ljudåtergivning är viktigt, till exempel i samband med stereoanläggningar, högtalare, hörlurar och hemmabiosystem.

Exempel på meningar där ordet ”hifi” används

”Jag har köpt en ny hifi-anläggning som ger ett fantastiskt ljud.”

I den här meningen används ordet ”hifi” för att beskriva en stereoanläggning som ger en hög ljudkvalitet.

Ordet ”hifi” kan också användas mer generellt för att beskriva ljudåtergivning av hög kvalitet, oavsett hur den åstadkoms.

Här är ett exempel på en mening där ordet ”hifi” används på det här sättet:

”En konsert i en bra hifi-studio kan ge en känsla av att man är på plats.”

I den här meningen används ordet ”hifi” för att beskriva en konsert som spelas in i en studio med professionell utrustning.

Ordet ”hifi” (eller hi-f) är ett relativt nytt ord, men det har snabbt blivit ett etablerat begrepp i Sverige och andra delar av världen. Det är ett bra exempel på hur ett engelskt uttryck har blivit en del av vårt svenska språk.

Hur uttalas hifi?

Hifi, eller hi-fi, uttalas [haj´fi] på svenska. På både brittisk och amerikansk engelska så uttalas det [haɪ faɪ].

Hälsningar Ordkollen