Mangos eller mangor

Mangos eller mangor?

Vad heter mango i plural och hur böjer man ordet mango?

Det rätta svaret är att mango böjs regelbundet i svenska, vilket innebär att man lägger till -or i plural.

 • Singular: mango
 • Plural: mangor

Båda formerna, mangor och mangos, är korrekta och används omväxlande.

Exempel på hur man skriver mango i plural

 • ”Jag åt en mango till frukost.”
 • ”Vi köpte två mangor i mataffären.”
 • ”Trädgården var full av mangor.”
 • ”Kan du köpa med några goda mangos från fruktaffären?”

Det är inte ovanligt att man ser mango användas både i singular och plural, utan ändelse.
Det är dock mer formellt korrekt att använda mangor i plural, men mangos är alltså även ok enligt Svensk Ordbok.

All böjning av ordet mango

Singular:

 • Nominativ: mango
 • Genitiv: mangos
 • Dativ: mangon
 • Ackusativ: mangon
 • Vocativ: mango

Plural:

 • Nominativ: mangor
 • Genitiv: mangornas
 • Dativ: mangorna
 • Ackusativ: mangorna
 • Vocativ: mangor

En mango är en tropisk frukt med orangegult, kräm­liknande frukt­kött.

Hälsningar Ordkollen

Dagar eller dar

Dagar eller dar?

Hur stavas dag i plural?

Både dagar och dar är korrekta pluralformer av ordet ”dag” i modern svenska.

”Dagar” är den vanligaste och mest formella pluralformen. Den används i alla typer av skriven text, oavsett stilnivå.

”Dar” är en mer dialektal form av pluralen. Den används främst i talspråk i vissa delar av Sverige, till exempel i norra och västra Sverige.

I vissa fall kan ”dar” även förekomma i skriven text, men då ofta i litterära verk eller i dialektala texter.

Vilken form du ska använda beror på situationen och vem du pratar med. I formella sammanhang och i skriven text är det alltid bäst att använda ”dagar”. I talspråk kan du använda ”dar” om du pratar med någon från en region där den formen är vanlig.

Det viktigaste är att du använder en form som du känner dig bekväm med och som du tror att mottagaren kommer att förstå.

Hälsningar Ordkollen

Gamlare eller äldre

Gamlare eller äldre?

Hur böjs ordet gammal?

Gammal” är den grundläggande formen och kan användas för att beskriva något som har funnits till länge eller någon som har levt länge. ”Äldre” är den komparativa formen och används för att jämföra två saker eller personer som är olika i ålder. ”Äldst” är superlativformen och används för att beskriva något eller någon som är den äldsta i en grupp.

Det heter alltså att man är äldre än någon, inte gamlare än någon.

Här är några exempel på hur dessa adjektiv kan användas:

 • ”Den gamla kvinnan satt på en bänk.”
 • ”Min mormor är äldre än min mamma.”
 • ”Min bror är äldst i familjen.”

Hälsningar Ordkollen

Minutrar eller minuter

Minutrar eller minuter?

Hur böjer man ordet minut?

Det rätta svaret är att ordet minut i plural stavas och böjs minuter.

Ordet minut i plural stavas och böjs inte minutrar.

Exempel på hur man böjer ordet minut

 • Nominativ: En minut är inte så lång tid.
 • Genitiv: Jag har inte sett klockan på minuten.
 • Dativ: Jag gav honom fem minuter på sig.
 • Akkusativ: Jag väntade i fem minuter.
 • Ingenativ: Jag kommer om en minut.

Observera: Den ibland förekommande pluralformen ”minutrar” är alltså inte korrekt. Enligt Språkrådet böjs ordet ”minut” enligt det regelbundna mönstret, med singularformen ”minut” och pluralformen ”minuter”.

Exempel på felaktig användning av minut i plural

 • ”Jag har två minutrar på mig.” (Korrekt: ”Jag har två minuter på mig.”)
 • ”Jag såg flera minutrar ticka iväg.” (Korrekt: ”Jag såg flera minuter ticka iväg.”)

Hälsningar Ordkollen

Munnits eller mints

Munnits eller mints?

Hur böjer man ordet minnas?

Det rätta svaret är att ordet och verbet minnas böjs och stavas mints i dåtid.

Det stavas inte munnits och det stavas heller inte minnits.

Minnas böjs alltså minnsmindesmints.

Verbet minnas böjs också enligt följande:

Presens

 • Jag minns
 • Du minns
 • Han/hon/den minns
 • Vi minns
 • Ni minns
 • De minns

Preteritum

 • Jag mindes
 • Du mindes
 • Han/hon/den mindes
 • Vi mindes
 • Ni mindes
 • De mindes

Perfekt

 • Jag har mints
 • Du har mints
 • Han/hon/den har mints
 • Vi har mints
 • Ni har mints
 • De har mints

Supinum

 • Jag har mints
 • Du har mints
 • Han/hon/den har mints
 • Vi har mints
 • Ni har mints
 • De har mints

Imperativ

 • Minns!
 • Minns du!
 • Minns han/hon/den!
 • Minns vi!
 • Minns ni!
 • Minns de!

Infinitiv

 • Att minnas

Hälsningar Ordkollen

Begrov eller begravde

Begrov eller begravde?

Hur stavas det? Hur böjs ordet begrava?

Det rätta svaret är att begrava i dåtid kan stavas både begrov och begravde. Om man slår upp ordet i Svenska Akademiens ordlista så rekommenderas man att använda begravde hellre än begrov.

Hälsningar Ordkollen

Dugit eller dugt

Dugit eller dugt?

Hur böjer man ordet duga?

Det rätta svaret är att ordet duga, enligt bland annat den senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 14), ska böjas duga, duger, dög, dugt. Så, rekommendationen är att skriva dugt, inte dugit, även om den sistnämnda stavningen är vanligt förekommande.

Det här får duga.

Det här duger.

Igår så dög jag.

Det här har dugt tidigare.

Hälsningar Ordkollen