Förkortningen kcal

Vad betyder förkortningen kcal?

kcal är en förkortning av kilokalori, en energienhet som används för att mäta energiinnehållet i mat och dryck. En kcal, kilokalori motsvarar 1000 kalorier eller 4184 joule.

Kalorier är ett mått på den energi som frigörs när kroppen bryter ner mat. Denna energi används sedan för att driva kroppens funktioner, till exempel att andas, smälta mat och röra sig.

Det är viktigt att äta tillräckligt med kalorier för att tillgodose kroppens energibehov, men det är också viktigt att inte äta för många kalorier. Att äta för många kalorier kan leda till viktökning och andra hälsoproblem.

Exempel på hur förkortningen kcal används

 • På livsmedelsetiketter anges ofta energiinnehållet i både kcal och kJ.
 • Recept kan ange ingrediensernas energiinnehåll i kcal.
 • Viktminskningsprogram kan rekommendera att man äter ett visst antal kcal per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att kcal bara är ett mått på energi. Matens näringsvärde beror också på innehållet av protein, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen ABBA

Vad är ABBA en förkortning av?

Abba är en förkortning av initialerna från gruppmedlemmarnas förnamn:

 • Agnetha Fältskog
 • Björn Ulvaeus
 • Benny Andersson
 • Anni-Frid Lyngstad (Frida)

Bandet själva skriver från början ut namnet ABBA med stora bokstäver.

Abba är även en förkortning av AB Bröderna Ameln. Abba (Seafood) är ett företag som mest bedriver verksamhet inom fisk- och skaldjursinläggningar.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen för telefonnummer

Vad är förkortningen för telefonnummer och telefon?

Det finns två etablerade förkortningar för telefonnummer (eller telefon):

 • Tfn: Denna förkortning är en sammandragsförkortning, som bildas av den första bokstaven, en mellanbokstav och den sista bokstaven i ordet ”telefon”. Tfn används utan punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.
 • Tel. Denna förkortning är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet ”telefon” efter de tre första bokstäverna. Vid avbrytningsförkortningar sätts en punkt ut för att visa att ordet är avbrutet.

Exempel på användning av förkortningen tfn

 • Vår tfn är 0020-123456.
 • Du kan kontakta oss på tfn 05-555 555.

Exempel på användning av förkortningen tel.

 • Kontakta kundtjänst på tel. 0020-987654.
 • Du kan beställa biljetter på tel. 001-555 555

Det är numera vanligare att använda tfn som förkortning för telefonnummer. Tel. används fortfarande, men tfn är tydligare och kan inte lika lätt förväxlas med förkortningar för andra ord, som t.ex. telegraf eller telefax.

Oavsett vilken förkortning du väljer för orden telefonnummer eller telefon, är det viktigaste att den är konsekvent och lättbegriplig för dina läsare.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen vs

Förkortningen vs

Vad står förkortningen vs för och hur använder man den?

Förkortningen vs är en förkortning av versus, som är latin och betyder ”mot”.

Användning av förkortningen vs

Förkortningen vs används oftast i sportsammanhang, men kan även användas i andra sammanhang.

Exempel:

 • Djurgården vs AIK
 • Sverige vs Finland
 • Katt vs hund

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen AI

Vad är AI en förkortning av?

Vad betyder förkortningen AI?

Förkortningen AI står för artificiell intelligens.

Ursprung: Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 på Dartmouth College i USA.

Vad är AI?

AI är ett samlingsnamn för tekniker som ger maskiner förmågan att simulera mänsklig intelligens. Detta inkluderar:

 • Lärande: Att analysera data och identifiera mönster för att göra förutsägelser och fatta beslut.
 • Problemlösning: Att hitta kreativa lösningar på komplexa problem.
 • Språkförståelse: Att tolka och generera mänskligt språk.
 • Mönsterigenkänning: Att identifiera mönster i data, bilder och ljud.
 • Beslutsfattande: Att fatta beslut baserat på analys av data och information.

Användningsområden för AI

AI används idag inom en rad olika områden, bland annat:

 • Hälso- och sjukvård: Diagnos av sjukdomar, utveckling av nya läkemedel och behandlingar.
 • Finansiella tjänster: Bedrägeribekämpning, riskhantering, automatiserad handel.
 • Tillverkning: Optimering av produktionsprocesser, robotstyrning, underhåll.
 • Transport och logistik: Autonoma fordon, optimering av rutter, spårning av gods.
 • Kundservice: Chatbots, virtuella assistenter, personliga rekommendationer.

Etik och ansvar

AI väcker frågor om etik och ansvar, till exempel:

 • Jobbförskjutning: Risken att AI-system tar över arbeten som idag utförs av människor.
 • Partiskhet och diskriminering: Risken att AI-system förstärker befintliga fördomar i samhället.
 • Autonomi och kontroll: Hur vi kan säkerställa att AI-system inte blir för kraftfulla och okontrollerbara.

Förkortningen AI kan man se nästan dagligen överallt idag på nätet och i tidningar och man hör även människor prata om AI på stan. AI är helt enkelt en väldigt vanligt förekommande förkortning och är alltså förkortningen för artificiell intelligens.

Hälsningar Ordkollen

Förkortning för förmiddag och eftermiddag

Hur förkortas orden förmiddag och eftermiddag?

Fm och em eller fm. och em. med punkt?

Orden förmiddag och eftermiddag förkortas ofta i texter. Vanligtvis förkortas orden så här:

 • Förmiddag: fm.
 • Eftermiddag: em.

Exempelmeningar:

 1. Mötet äger rum i morgon kl. 10 fm. i konferensrummet.
 2. Vi kan ses på caféet i eftermiddag, runt kl. 3 em.

Observera att det finns vissa variationer i hur dessa förkortningar används. Vissa personer skriver dem med punkt (t.ex. f.m. och e.m.), medan andra utelämnar punkten. Det verkar vara vanligast att använda dem utan punkt, som i exemplen ovan. Språkrådet rekommenderar dock att man skriver förkortningarna fm. och em. med punkt.

Det är också såklart möjligt att skriva ut orden ”förmiddag” och ”eftermiddag” i sin helhet. Det är en fråga om stil och preferens.

Tips för att använda förkortningarna för förmiddag och eftermiddag

 • Använd dem konsekvent i din text. Om du börjar använda förkortningarna i en mening, använd dem i alla meningar där du hänvisar till tid på dygnet.
 • Var tydlig i din kommunikation. Om du är osäker på om mottagaren kommer att förstå förkortningen, skriv ut ordet i sin helhet.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen moms

Vad är ordet moms en förkortning av?

Vad betyder ordet moms?

Moms är en förkortning för mervärdesomsättningsskatt, vilket är en skatt på konsumtion av varor och tjänster. Moms betalas av konsumenten till säljaren, som sedan redovisar den till staten. Momsens storlek varierar beroende på land och typ av vara eller tjänst. I Sverige är den vanligaste momssatsen 25%.

Synonymer till ordet moms

Det finns några synonymer till ordet moms, men de används inte lika ofta. De vanligaste synonymerna är:

 • Mervärdesskatt
 • Omsättningsskatt
 • Konsumtionsskatt

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla dessa synonymer inte alltid är exakta. Till exempel kan omsättningsskatt också betyda en skatt på all omsättning av varor och tjänster, oavsett om den är en konsumtionsskatt eller inte.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen mms

Vad betyder förkortningen mms?

Vad är mms en förkortning av och när används ordet?

Mms är från början en förkortning av engelskans multimedia messaging service och att skicka ett mms är detsamma som att skicka ett bildmeddelande mellan två eller flera mobiltelefoner.

Förkortningen mms har nu blivit ett eget ord som är listat i Svenska Akademiens ordlista och därför är det ok att skriva mms med enbart små bokstäver.

Hälsningar Ordkollen