Förkortningen för kvadratmeter

Förkortningen för kvadratmeter

Hur förkortas kvadratmeter? Skriver man m2 eller kvm?

Svaret är att både kvm och m2 är korrekta förkortningar av ordet kvadratmeter.

Här är två exempel på meningar där man använder förkortningen kvm eller m2 istället för att skriva ut hela ordet kvadratmeter:

  • Köksgolvet är 15 kvm stort.
  • Bostaden är 100 m2 stor.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen BB

Vad är BB en förkortning av?

Vad betyder förkortningen BB?

BB är en förkortning av ”barnbördshus” eller ”barnbördsavdelning” och BB kommer helt enkelt från begreppet ”barnsbörd. BB är som de allra flesta vet en avdelning på ett sjukhus där förlossningar sker.

Barnbördshus är en äldre benämning på de första kvinnoklinikerna i Sverige. De första barnbördshusen i Sverige var Pro Patria i Stockholm grundat 1774, Allmänna Barnbördshuset grundat 1775 och Barnbördshuset i Lund grundat 1823. Idag används termen BB främst för avdelningar där mammorna och barnen vistas sin första tid efter födseln.

Förkortningen BB kan också stå för Bulletin Board Code, Barbados landskod eller baby som är ett smeknamn eller en kärleksfull benämning för en romantisk partner.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen OSA

Vad är OSA en förkortning av?

Vad betyder förkortningen OSA?

Förkortningen OSA, eller mer korrekt enligt Språkrådet, o.s.a. med punkter, står för “om svar anhålles” och används vid skriftlig förfrågan som t.ex. inbjudan. Det är en avbrytningsförkortning som utläses: om svar anhålles. Det anses även korrekt att skriva förkortningen med mellanrum mellan bokstäverna och då skriver man O S A.

Exempel på hur man kan använda förkortningen OSA

Här är två exempel på hur du kan använda förkortningen o.s.a. i en mening:
Vänligen svara på inbjudan senast den 1 juni med o.s.a.”.
Vänligen svara på inbjudan med O S A om du vill ha specialkost”.

Hälsningar Ordkollen