Förkortningen AI

Vad är AI en förkortning av?

Vad betyder förkortningen AI?

Förkortningen AI står för artificiell intelligens.

Ursprung: Termen ”artificiell intelligens” myntades 1956 på Dartmouth College i USA.

Vad är AI?

AI är ett samlingsnamn för tekniker som ger maskiner förmågan att simulera mänsklig intelligens. Detta inkluderar:

 • Lärande: Att analysera data och identifiera mönster för att göra förutsägelser och fatta beslut.
 • Problemlösning: Att hitta kreativa lösningar på komplexa problem.
 • Språkförståelse: Att tolka och generera mänskligt språk.
 • Mönsterigenkänning: Att identifiera mönster i data, bilder och ljud.
 • Beslutsfattande: Att fatta beslut baserat på analys av data och information.

Användningsområden för AI

AI används idag inom en rad olika områden, bland annat:

 • Hälso- och sjukvård: Diagnos av sjukdomar, utveckling av nya läkemedel och behandlingar.
 • Finansiella tjänster: Bedrägeribekämpning, riskhantering, automatiserad handel.
 • Tillverkning: Optimering av produktionsprocesser, robotstyrning, underhåll.
 • Transport och logistik: Autonoma fordon, optimering av rutter, spårning av gods.
 • Kundservice: Chatbots, virtuella assistenter, personliga rekommendationer.

Etik och ansvar

AI väcker frågor om etik och ansvar, till exempel:

 • Jobbförskjutning: Risken att AI-system tar över arbeten som idag utförs av människor.
 • Partiskhet och diskriminering: Risken att AI-system förstärker befintliga fördomar i samhället.
 • Autonomi och kontroll: Hur vi kan säkerställa att AI-system inte blir för kraftfulla och okontrollerbara.

Förkortningen AI kan man se nästan dagligen överallt idag på nätet och i tidningar och man hör även människor prata om AI på stan. AI är helt enkelt en väldigt vanligt förekommande förkortning och är alltså förkortningen för artificiell intelligens.

Hälsningar Ordkollen

Förkortning för förmiddag och eftermiddag

Hur förkortas orden förmiddag och eftermiddag?

Fm och em eller fm. och em. med punkt?

Orden förmiddag och eftermiddag förkortas ofta i texter. Vanligtvis förkortas orden så här:

 • Förmiddag: fm.
 • Eftermiddag: em.

Exempelmeningar:

 1. Mötet äger rum i morgon kl. 10 fm. i konferensrummet.
 2. Vi kan ses på caféet i eftermiddag, runt kl. 3 em.

Observera att det finns vissa variationer i hur dessa förkortningar används. Vissa personer skriver dem med punkt (t.ex. f.m. och e.m.), medan andra utelämnar punkten. Det verkar vara vanligast att använda dem utan punkt, som i exemplen ovan. Språkrådet rekommenderar dock att man skriver förkortningarna fm. och em. med punkt.

Det är också såklart möjligt att skriva ut orden ”förmiddag” och ”eftermiddag” i sin helhet. Det är en fråga om stil och preferens.

Tips för att använda förkortningarna för förmiddag och eftermiddag

 • Använd dem konsekvent i din text. Om du börjar använda förkortningarna i en mening, använd dem i alla meningar där du hänvisar till tid på dygnet.
 • Var tydlig i din kommunikation. Om du är osäker på om mottagaren kommer att förstå förkortningen, skriv ut ordet i sin helhet.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen moms

Vad är ordet moms en förkortning av?

Vad betyder ordet moms?

Moms är en förkortning för mervärdesomsättningsskatt, vilket är en skatt på konsumtion av varor och tjänster. Moms betalas av konsumenten till säljaren, som sedan redovisar den till staten. Momsens storlek varierar beroende på land och typ av vara eller tjänst. I Sverige är den vanligaste momssatsen 25%.

Synonymer till ordet moms

Det finns några synonymer till ordet moms, men de används inte lika ofta. De vanligaste synonymerna är:

 • Mervärdesskatt
 • Omsättningsskatt
 • Konsumtionsskatt

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla dessa synonymer inte alltid är exakta. Till exempel kan omsättningsskatt också betyda en skatt på all omsättning av varor och tjänster, oavsett om den är en konsumtionsskatt eller inte.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen mms

Vad betyder förkortningen mms?

Vad är mms en förkortning av och när används ordet?

Mms är från början en förkortning av engelskans multimedia messaging service och att skicka ett mms är detsamma som att skicka ett bildmeddelande mellan två eller flera mobiltelefoner.

Förkortningen mms har nu blivit ett eget ord som är listat i Svenska Akademiens ordlista och därför är det ok att skriva mms med enbart små bokstäver.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen för kvadratmeter

Förkortningen för kvadratmeter

Hur förkortas kvadratmeter? Skriver man m2 eller kvm?

Svaret är att både kvm och m2 är korrekta förkortningar av ordet kvadratmeter.

Här är två exempel på meningar där man använder förkortningen kvm eller m2 istället för att skriva ut hela ordet kvadratmeter:

 • Köksgolvet är 15 kvm stort.
 • Bostaden är 100 m2 stor.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen BB

Vad är BB en förkortning av?

Vad betyder förkortningen BB?

BB är en förkortning av ”barnbördshus” eller ”barnbördsavdelning” och BB kommer helt enkelt från begreppet ”barnsbörd. BB är som de allra flesta vet en avdelning på ett sjukhus där förlossningar sker.

Barnbördshus är en äldre benämning på de första kvinnoklinikerna i Sverige. De första barnbördshusen i Sverige var Pro Patria i Stockholm grundat 1774, Allmänna Barnbördshuset grundat 1775 och Barnbördshuset i Lund grundat 1823. Idag används termen BB främst för avdelningar där mammorna och barnen vistas sin första tid efter födseln.

Förkortningen BB kan också stå för Bulletin Board Code, Barbados landskod eller baby som är ett smeknamn eller en kärleksfull benämning för en romantisk partner.

Hälsningar Ordkollen

Förkortningen OSA

Vad är OSA en förkortning av?

Vad betyder förkortningen OSA?

Förkortningen OSA, eller mer korrekt enligt Språkrådet, o.s.a. med punkter, står för “om svar anhålles” och används vid skriftlig förfrågan som t.ex. inbjudan. Det är en avbrytningsförkortning som utläses: om svar anhålles. Det anses även korrekt att skriva förkortningen med mellanrum mellan bokstäverna och då skriver man O S A.

Exempel på hur man kan använda förkortningen OSA

Här är två exempel på hur du kan använda förkortningen o.s.a. i en mening:
Vänligen svara på inbjudan senast den 1 juni med o.s.a.”.
Vänligen svara på inbjudan med O S A om du vill ha specialkost”.

Hälsningar Ordkollen