Förkortningen adhd

Vad är adhd en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att adhd är förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity disorder.

Enligt Svensk ordbok är adhd en funktions­nedsättning som yttrar sig i låg ut­hållighet, bristande koncentrations­förmåga och svårigheter att vara stilla.

Hälsningar Ordkollen