Vad betyder förkortningen kcal?

kcal är en förkortning av kilokalori, en energienhet som används för att mäta energiinnehållet i mat och dryck. En kcal, kilokalori motsvarar 1000 kalorier eller 4184 joule.

Kalorier är ett mått på den energi som frigörs när kroppen bryter ner mat. Denna energi används sedan för att driva kroppens funktioner, till exempel att andas, smälta mat och röra sig.

Det är viktigt att äta tillräckligt med kalorier för att tillgodose kroppens energibehov, men det är också viktigt att inte äta för många kalorier. Att äta för många kalorier kan leda till viktökning och andra hälsoproblem.

Exempel på hur förkortningen kcal används

  • På livsmedelsetiketter anges ofta energiinnehållet i både kcal och kJ.
  • Recept kan ange ingrediensernas energiinnehåll i kcal.
  • Viktminskningsprogram kan rekommendera att man äter ett visst antal kcal per dag.

Det är viktigt att komma ihåg att kcal bara är ett mått på energi. Matens näringsvärde beror också på innehållet av protein, kolhydrater, fett, vitaminer och mineraler.

Hälsningar Ordkollen