Crawl eller krål?

Hur stavas namnet på simsättet?

Den vanligaste och mest accepterade stavningen på svenska är crawl. Det alternativa stavningen krål används fortfarande ibland, särskilt i äldre texter eller av vissa individer. Crawl är den föredragna stavningen i modern svenska och används av officiella organisationer som Svenska Simförbundet och FINA (Internationella simförbundet). Stavningen krål finns inte längre listad i Svenska Akademiens ordlista men finns med i SAOB, (Svenska Akademiens ordbok) i en artikel från 1938.

Anledningar till att crawl är den föredragna stavningen

  • Officiellt bruk: Som nämnt ovan är crawl stavningen som används av officiella simorganisationer, både i Sverige och internationellt. Denna standardisering bidrar till att säkerställa konsekvens och tydlighet i kommunikationen om sporten.
  • Språklig utveckling: Språk utvecklas över tid och stavningsändringar är en naturlig del av denna process. Stavningen crawl har blivit mer allmänt accepterad och återspeglar den aktuella användningen av termen på svenska.
  • Internationellt erkännande: Stavningen crawl är också standardstavningen på engelska för simtekniken. Att använda denna konsekventa stavning över språk underlättar internationell kommunikation och förståelse.

Även om krål fortfarande kan användas av vissa, är crawl den rekommenderade och mer allmänt accepterade stavningen för simtekniken i modern svenska.

Hälsningar Ordkollen