Hörni eller hörrni?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att både hörni och hörrni är korrekta stavningar.
Stavningen hörni är den vanligaste och mest accepterade formen.

Ordet hörni existerar i svenska språket, men det är en informell hälsning som vanligtvis används bland vänner, familj eller nära bekanta. Den används typiskt i talad svenska och anses inte vara formellt språk. Ordet härstammar från det svenska ordet hör som betyder ”att höra” och ni som är andra personens pluralpronomen för ”du”.

Exempel på hur ordet hörni används på svenska

  • Hörni, vad har ni för er idag? (Hej grabbar, vad har ni för er idag?)
  • Hörni, har ni sett min mobil? (Hej tjejer, har ni sett min mobil?)
  • Hörni, ska vi gå och fika? (Hej allihopa, ska vi gå och fika?)

Även om hörni är en vanlig och accepterad informell hälsning på svenska, är det viktigt att använda den på rätt sätt. Den används vanligtvis inte i formella sammanhang eller när man tilltalar någon man inte känner väl. I sådana fall är det mer lämpligt att använda mer formella hälsningar som hej eller goddag.

Hälsningar Ordkollen