Att göra någon en björntjänst – vad betyder det?

Att göra någon en björntjänst betyder att man gör någon en otjänst, det vill säga att man utför en handling med goda avsikter, men som i slutändan får oavsiktligt negativa konsekvenser för den man vill hjälpa. Det är som att man vill göra något snällt, men råkar göra mer skada än nytta.

Uttryckets ursprung

Uttrycket ”att göra någon en björntjänst”, kommer från en fabel av den franske författaren Jean de La Fontaine, där en björn försöker jaga bort en fluga från en sovande mans ansikte medan han sover. Björnen slår ihjäl flugan med en sten, men stenen träffar mannen i huvudet och dödar honom.

Idag används uttrycket ofta humoristiskt, men det kan också ha en mer allvarlig innebörd. Det är en påminnelse om att vi alltid bör tänka igenom konsekvenserna av våra handlingar, även när vi bara vill vara snälla.

Exempel på hur man kan göra någon en björntjänst

  • Att ge en person ett oönskat råd som får dem att fatta ett dåligt beslut.
  • Att försöka skydda någon från fara, men råkar utsätta dem för ännu större risk.
  • Att försöka lösa ett problem åt någon, men bara gör det värre.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lätt att veta om en handling kommer att bli en björntjänst eller inte. Ibland kan vi bara göra vårt bästa och hoppas att det blir rätt. Men det är alltid klokt att vara ödmjuk och erkänna att vi inte alltid har all rätt, och att vi ibland kan göra misstag.

Hälsningar Ordkollen