Vad är förkortningen för telefonnummer och telefon?

Det finns två etablerade förkortningar för telefonnummer (eller telefon):

  • Tfn: Denna förkortning är en sammandragsförkortning, som bildas av den första bokstaven, en mellanbokstav och den sista bokstaven i ordet ”telefon”. Tfn används utan punkt, eftersom ordet inte är avbrutet.
  • Tel. Denna förkortning är en avbrytningsförkortning, där man har brutit av ordet ”telefon” efter de tre första bokstäverna. Vid avbrytningsförkortningar sätts en punkt ut för att visa att ordet är avbrutet.

Exempel på användning av förkortningen tfn

  • Vår tfn är 0020-123456.
  • Du kan kontakta oss på tfn 05-555 555.

Exempel på användning av förkortningen tel.

  • Kontakta kundtjänst på tel. 0020-987654.
  • Du kan beställa biljetter på tel. 001-555 555

Det är numera vanligare att använda tfn som förkortning för telefonnummer. Tel. används fortfarande, men tfn är tydligare och kan inte lika lätt förväxlas med förkortningar för andra ord, som t.ex. telegraf eller telefax.

Oavsett vilken förkortning du väljer för orden telefonnummer eller telefon, är det viktigaste att den är konsekvent och lättbegriplig för dina läsare.

Hälsningar Ordkollen