Hur förkortas orden förmiddag och eftermiddag?

Fm och em eller fm. och em. med punkt?

Orden förmiddag och eftermiddag förkortas ofta i texter. Vanligtvis förkortas orden så här:

  • Förmiddag: fm.
  • Eftermiddag: em.

Exempelmeningar:

  1. Mötet äger rum i morgon kl. 10 fm. i konferensrummet.
  2. Vi kan ses på caféet i eftermiddag, runt kl. 3 em.

Observera att det finns vissa variationer i hur dessa förkortningar används. Vissa personer skriver dem med punkt (t.ex. f.m. och e.m.), medan andra utelämnar punkten. Det verkar vara vanligast att använda dem utan punkt, som i exemplen ovan. Språkrådet rekommenderar dock att man skriver förkortningarna fm. och em. med punkt.

Det är också såklart möjligt att skriva ut orden ”förmiddag” och ”eftermiddag” i sin helhet. Det är en fråga om stil och preferens.

Tips för att använda förkortningarna för förmiddag och eftermiddag

  • Använd dem konsekvent i din text. Om du börjar använda förkortningarna i en mening, använd dem i alla meningar där du hänvisar till tid på dygnet.
  • Var tydlig i din kommunikation. Om du är osäker på om mottagaren kommer att förstå förkortningen, skriv ut ordet i sin helhet.

Hälsningar Ordkollen