Vad är ordet moms en förkortning av?

Vad betyder ordet moms?

Moms är en förkortning för mervärdesomsättningsskatt, vilket är en skatt på konsumtion av varor och tjänster. Moms betalas av konsumenten till säljaren, som sedan redovisar den till staten. Momsens storlek varierar beroende på land och typ av vara eller tjänst. I Sverige är den vanligaste momssatsen 25%.

Synonymer till ordet moms

Det finns några synonymer till ordet moms, men de används inte lika ofta. De vanligaste synonymerna är:

  • Mervärdesskatt
  • Omsättningsskatt
  • Konsumtionsskatt

Det är dock viktigt att vara medveten om att alla dessa synonymer inte alltid är exakta. Till exempel kan omsättningsskatt också betyda en skatt på all omsättning av varor och tjänster, oavsett om den är en konsumtionsskatt eller inte.

Hälsningar Ordkollen