Vad är adverb?

Hur använder man adverb?

Adverb är en ordklass som kan användas för att beskriva ett tillstånd eller en handling. Adverb beskriver hur du utför en handling. Exempelvis bra, dåligt, snyggt eller ofta.

Adverb kan även ge mer information om ett tillstånd. Exempel: ”Cyklisten är väldigt snabb.”

Hälsningar Ordkollen.