Vad är förkortningen av från och med?

Hur förkortas det?

Det rätta svaret är att förkortningen av från och med är fr.o.m.

Hälsningar Ordkollen.