Vad är GDPR en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation.

GDPR är EU:s dataskyddsförordning som trädde i kraft den 25 maj 2018. Förordningen innehåller regler om hur myndigheter, företag och andra får behandla personuppgifter.

Hälsningar Ordkollen.