Försent eller för sent?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas för sent.

Det stavas inte försent.

Språkrådet skriver i en artikel: ”Det enda korrekta skrivsättet är för sent. Uttrycket kan jämföras med uttryck som för tidig, för dålig, för varm m.fl. Adverbet för har rollen att ange att det som uttrycks av det följande adjektivet eller adverbet föreligger i en grad eller utsträckning som (i sammanhanget) uppfattas som överdriven. Att man inte så sällan ser försent i stället för för sent får nog skyllas på en sammanblandning med verbet försena och former av detta, t.ex. i frasen vara försenad. Dessutom anger Svenska Akademiens ordlista formen försent, vilket nog får ses som en ren redaktionell miss.”

Hälsningar Ordkollen.