Dåså eller då så

Dåså eller då så?

Hur stavas det? Ska orden skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas isär och att det stavas då så.

Orden ska inte skrivas ihop så det stavas inte dåså.

Exempel på rätt stavning för dåså eller då så

Då så, visa mig nu hur man gör!

Hälsningar Ordkollen

Nåja eller nå ja

Nåja eller nå ja?

Hur stavas det? Ska orden skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas ihop och att det stavas nåja.

Orden ska inte skrivas isär så det stavas inte nå ja.

Exempel på användning av ordet nåja

Det här var ju inte så bra, men nåja, det får väl duga.

Hälsningar Ordkollen

Ha ha eller haha

Ha ha eller haha?

Hur stavas det? Ska orden skrivas isär eller ihop?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas ihop, så det stavas alltså haha.

Det stavas inte ha ha.

Haha är ett ord som används för att återge skratt.

Hälsningar Ordkollen