Noggrann eller nogrann

Noggrann eller nogrann?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas noggrann. Det stavas inte nogrann.
 

Anledning till att många stavar fel till ordet noggrann

Anledningen till att många stavar fel på ordet noggrann, är förmodligen att man skriver som det uttalas. När någon uttalar ordet låter det som det bara ska vara ett ”g” i mitten av ordet, men det ska alltså vara två ”g” i mitten av ordet noggrann.

Exempel: Att vara noggrann är väldigt viktigt när man ägnar sig åt bokföring.

  • Fel stavning: nogrann
  • Rätt stavning: noggrann

Övrigt om ordet noggrann

  • En vanlig synonym till ordet noggrann är omsorgsfull.

Hälsningar Ordkollen.

Hittills eller hitills

Hittills eller hitills?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas hittills.

Det stavas inte hitills.

Ordet hittills – betydelse och användning

  • Hittills – fram till denna tid­punkt, dvs. till talögonblicket (el. till annan tid­punkt som den talande refererar till); ofta med an­tydan om före­stående förändring.

Exempel: mänskligheten har hittills inte lyckats resa till en annan galax.

Synonymer till ordet hittills

  • Vanliga synonymer till ordet hittills är än så länge och tills nu.

Hälsningar Ordkollen.