Dömma eller döma?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas döma.

Det stavas inte dömma.

Varför stavar många fel till ordet döma?

I svenskan tenderar vi att uttala konsonanter dubbelt efter en kort vokal. Eftersom ordet döma har en kort vokal (ö) och en enkel konsonant (m), kan det kännas intuitivt att lägga till ett extra m för att matcha uttalet. Detta är förmodligen den största anledningen till att många stavar fel och skriver dömma istället för döma.

Exempel på meningar där ordet döma används

  1. Domstolen tog beslutet att döma mannen till fängelse i två år.
  2. Det är svårt att döma en bok efter omslaget.

Hälsningar Ordkollen.