Hjärnbarken eller hjärnbarken?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både hjärnbarken och hjärnbalken.
Både hjärnbalken och hjärnbarken är delar av hjärnan, men de har olika funktioner:

Hjärnbalken (corpus callosum) är en stor nervtrådsmassa som förbinder de två halvorna av storhjärnan, höger och vänster hemisfär. Den gör det möjligt för de två hemisfärerna att kommunicera med varandra och dela information. Hjärnbalken är avgörande för funktioner som:

 • Koordination av rörelser: Den gör att höger och vänster hand kan samarbeta smidigt.
 • Språk: Den möjliggör överföring av språkinformation mellan hemisfärerna.
 • Minne: Den hjälper till att koordinera minnesfunktioner mellan hemisfärerna.
 • Tankar och känslor: Den underlättar samordningen av komplexa tankar och känslor som involverar båda hemisfärerna.

Hjärnbarken (cerebral cortex) är det yttersta lagret av grå hjärnsubstans som täcker storhjärnan. Den är ansvarig för de flesta av våra högre mentala funktioner, inklusive:

 • Medvetande: Hjärnbarken gör det möjligt för oss att uppleva världen runt oss och att ha en känsla av oss själva.
 • Tanke: Den möjliggör komplext tänkande, problemlösning och beslutsfattande.
 • Sinnesintryck: Den bearbetar och tolkar information från våra sinnen, som syn, hörsel, känsel, smak och lukt.
 • Rörelser: Den kontrollerar våra frivilliga rörelser och planering av motorik.
 • Språk: Den möjliggör språkproduktion, förståelse och kommunikation.
 • Minne: Den lagrar och hämtar minnen.
 • Känslor: Den bearbetar och reglerar våra känslor.

Sammanfattningsvis är hjärnbalken som en bro som förbinder de två halvorna av hjärnan, medan hjärnbarken är den ”grå substansen” som utför de flesta av våra avancerade mentala funktioner. Båda är avgörande för att vi ska fungera optimalt.