Nya ord 2015

Alla nya ord 2015 har nu sammanfattats av Språkrådet och Språktidningen i en lista där vi kan se alla 2015 års ”nyord”. Listan innehåller ett fyrtiotal nya ord, från engelskans ”douche” och ”youtuber” till slangiga nya ord som ”funkis” och ”haffa”.

Lista på nya ord 2015

avinvestera
Göra sig av med en tidigare gjord investering, ofta av etiska eller politiska skäl.

cosplay
En form av maskerad där deltagarna klär ut sig till fiktiva figurer från tv, film, serier, dataspel med mera. Ofta är det figurer som hör hemma i japansk kultur men även från andra länder.

delningsekonomi
System där olika verksamheter organiseras så att man utnyttjar varor och tjänster effektivare genom att flera kan dela på dem, till exempel i form av bilpooler eller nätverk för att byta bostäder under kortare perioder.

douche
Otrevlig eller osympatisk person.

dumpstra
Söka efter och använda sådant som andra slängt, i synnerhet mat.

EU-migrant
EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i ett annat EU-land för att förbättra sin materiella eller sociala situation.

faktaresistens
Förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning, som i stället grundas på till exempel konspirationsteorier.

funkis-
Som har att göra med (personer med) funktionsnedsättning.

geoblockering
Teknisk spärr som hindrar innehåll på internet från att visas i ett visst geografiskt område.

groupie
Gruppbild där fotografen själv är med på bilden.

haffa
Ragga, stöta på.

halmdocka
Nidbild av motståndarens åsikter, som man argumenterar mot.

klickokrati
Ett samhälle där journalistik och politik styrs av vad internetanvändarna föredrar, till exempel genom att klicka på gilla- och delaknappar på nätet.

klittra
Onanera (som kvinna).

kulturell appropriering
Fenomenet att en kultur med hög status anammar företeelser från en kultur med lägre status; kopplat till föreställningen att detta är något dåligt.

mansplaining
Förklaring som ges av män till kvinnor, som förutsätts vara mindre vetande.

naturvin
Vin som tillverkas med så liten inverkan på miljön som möjligt, till exempel med obesprutade druvor, vildjäst och utan tillsatser och filtrering.nyhetsundvikare
Person som inte tar del av mediernas nyhetsrapportering.

obror
Okamratlig, taskig.

plattfilm
Traditionell film utan tredimensionella effekter.

rattsurfa
Använda mobiltelefon eller annan utrustning som begränsar uppmärksamheten vid bilkörning.

robotjournalistik
Nyhetsrapportering med datorgenererade artiklar.

självradikalisering
Politisk radikalisering som en person genomgår utan direktkontakt med likasinnade.

skuldkvotstak
Övre gräns för hur stor summa någon får låna i förhållande till sin inkomst.

ståpaddling
En aktivitet som går ut på att man står upp på en surfbräda och paddlar.

svajpa
Styra till exempel en dator eller en mobiltelefon genom att dra med fingret på skärmen.

svischa
Använda en app för att föra över pengar.

talepunkt
Förberett uttalande som exempelvis en politiker upprepar i en debatt eller en intervju.

terrorresa
Resa som genomförs för att delta i strider eller träning med terrorstämplade grupper.

transitflykting
Flykting som befinner sig på genomresa på en plats där hen inte avser att stanna.

triggervarning
Förhandsvarning om att till exempel en bok eller en webbplats har ett innehåll som kan väcka obehag hos vissa personer.

trollfabrik
Organisering av nättroll och bloggare som har till uppgift att sprida propaganda.

vejpa
Röka e-cigarett.

vithetsnorm
Norm som utgår från att vit hudfärg är det normala.

värdgraviditet
Det att bära och föda barn åt någon annan.

youtuber
Person som ägnar sig åt att lägga upp filmer på Youtube, ofta i en sådan omfattning att det kan ses som ett yrke.

ögonkramp
Kramp i ögat som bland annat kan orsakas av att man tittar för nära och för länge på en mobiltelefon.
 

Listan över nya ord 2015, eller ”nyord” som det även kallas, hittade vi på språktidningens hemsida.