Perspektiv eller perspecktiv?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas perspektiv.

Det stavas inte perspecktiv.

Hälsningar Ordkollen.