Var eller vart?

Hur stavas det och när används var och när används vart?

Det rätta svaret är att man kan stava det både var eller vart men att orden används i olika sammanhang. I talspråk görs det ofta ingen skillnad på var och vart. I skriftspråk är det dock viktigt att använda rätt ord för att undvika missförstånd.

Exempel på hur man kan använda var eller vart

Var är hon? Vart ska du gå?

Var används för att svara på frågor som ”Var är du?”, ”Var ligger Stockholm?”, ”Var bor du?”. I dessa meningar beskriver ”var” var någonting är eller finns.

Vart används för att svara på frågor som ”Vart ska du?”, ”Vart går du?”, ”Vart åker du?”. I dessa meningar beskriver ”vart” vart någonting är på väg eller rör sig.

Hälsningar Ordkollen