AM eller PM?

När ska det användas?

AM eller PM? När används vad?

AM betyder Ante Meridiem och är latin för ”före middag”. AM används således mellan midnatt och innan 12.00 mitt på dagen.

PM betyder Post Meridiem och är latin för ”efter middag”. PM används för att ange tiden från 12.00 på dagen fram till midnatt.

Hälsningar Ordkollen.