Vad är adhd en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att adhd är förkortning av engelskans attention deficit hyperactivity disorder.

Enligt Svensk ordbok är adhd en funktions­nedsättning som yttrar sig i låg ut­hållighet, bristande koncentrations­förmåga och svårigheter att vara stilla.

Hälsningar Ordkollen