Vad är BB en förkortning av?

Vad betyder förkortningen BB?

BB är en förkortning av ”barnbördshus” eller ”barnbördsavdelning” och BB kommer helt enkelt från begreppet ”barnsbörd. BB är som de allra flesta vet en avdelning på ett sjukhus där förlossningar sker.

Barnbördshus är en äldre benämning på de första kvinnoklinikerna i Sverige. De första barnbördshusen i Sverige var Pro Patria i Stockholm grundat 1774, Allmänna Barnbördshuset grundat 1775 och Barnbördshuset i Lund grundat 1823. Idag används termen BB främst för avdelningar där mammorna och barnen vistas sin första tid efter födseln.

Förkortningen BB kan också stå för Bulletin Board Code, Barbados landskod eller baby som är ett smeknamn eller en kärleksfull benämning för en romantisk partner.

Hälsningar Ordkollen