Desinfecera eller desinficera?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det stavas desinficera.

Det stavas inte desinfecera.

Att desinficera är detsamma som att rena från smitt­ämnen eller o­hyra.

Stavningen desinfektera är även en korrekt stavning.

Hälsningar Ordkollen