Ordspråket ”lika barn leka bäst”

Vad betyder ordspråket och när används det?

Ordspråket “lika barn leka bäst” betyder att människor med liknande utseende eller åsikter har en tendens att sluta sig samman, bilda par eller slå sig ihop. Ordspråket betyder att människor som är lika till sättet trivs bra tillsammans.

Ordspråket “lika barn leka bäst” har troligtvis sitt ursprung i en tid då äktenskap skulle ingås med någon som hade samma sociala och ekonomiska tillhörighet som den sökande.

Exempel på hur man kan använda ordspråket ”lika barn leka bäst”

Jag och min bästa vän har alltid haft liknande intressen och åsikter. Vi brukar säga att ”lika barn leka bäst.

Jag och min kollega har alltid haft liknande arbetssätt och vi har alltid trivts bra tillsammans. ”Lika barn leka bäst!

Hälsningar Ordkollen