Bättre en fågel i handen än tio i skogen

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen”

Vad betyder ordspråket?

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen” betyder att det är bättre att ha något säkert än att riskera allt för att få något som är osäkert. Det handlar om att vara nöjd med det man har och inte sträva efter mer på ett riskfyllt sätt.

Ordspråket ursprung

Ordspråket är gammalt och har funnits i olika former i många kulturer. Den exakta ursprunget är okänt, men det kan spåras tillbaka till antiken. Den engelska versionen, ”A bird in the hand is worth two in the bush” finns dokumenterad redan på 1500-talet.

Exempelmeningar

 • ”Hon tackade nej till det nya jobbet, hon visste att det var bättre att ha en stabil inkomst än att riskera allt för en osäker framtid. Bättre en fågel i handen än tio i skogen.”
 • ”Han ville satsa allt på den nya affärsidén, men hans fru övertalade honom att inte riskera allt. Bättre en fågel i handen än tio i skogen, sa hon.”

Sammanfattning av betydelsen av ordspråket

Ordspråket ”Bättre en fågel i handen än tio i skogen” är en påminnelse om att det är klokt att vara nöjd med det man har och inte ta onödiga risker. Det är en tidlös visdom som kan appliceras på många olika situationer i livet.

Hälsningar Ordkollen

Otack är världens lön

Ordspråket ”Otack är världens lön”

Vad betyder ordspråket och hur använder man det?

Ordspråket ”otack är världens lön” betyder att människor ofta inte uppskattar eller belönar dem som hjälper dem. Det är ett uttryck för att det kan vara svårt att få erkännande för sina insatser, även om man gör sitt bästa.

Ordspråket har sitt ursprung i grekiskan. Det finns ett liknande ordspråk på latin som säger ”ingratitude vincit omnia”, vilket betyder ”otacksamhet övervinner allt”.

Två exempel på meningar där ordspråket ”otack är världens lön” används

 • ”Jag hjälpte honom att flytta, men han var så otacksam att han inte ens sa tack. Otack är världens lön
 • Otack är världens lön, det har jag lärt mig den hårda vägen.”

Ordspråket kan användas i en mängd olika sammanhang, men det är ofta kopplat till situationer där någon har hjälpt eller gjort en tjänst åt någon annan. I dessa situationer kan ordspråket användas för att uttrycka en känsla av besvikelse eller frustration över att den hjälpen inte har uppskattats.

Det finns såklart många människor som är tacksamma för den hjälp de får, och som tar sig tid att uttrycka sin uppskattning. Men det är också sant att det finns människor som inte uppskattar den hjälp de får, och som kan vara oförskämda eller rentav elaka mot de som har hjälpt dem. Då kan man ha rätt att säga att otack är världens lön.

Hälsningar Ordkollen

Som man bäddar får man ligga

Ordspråket ”som man bäddar får man ligga”

Vad betyder ordspråket och hur använder man det?

Ordspråket ”som man bäddar får man ligga” betyder att man får ta konsekvenserna av sina handlingar. Det är ett sätt att säga att man inte kan komma undan det som man har gjort, oavsett om det är bra eller dåligt.

Ordspråket har sitt ursprung i en gammal svensk tradition där man bäddade sin säng på kvällen. Om man inte bäddade ordentligt skulle man få en dålig natts sömn. På samma sätt kan man säga att om man inte agerar ansvarsfullt kommer man att få problem.

Ordspråket kan användas i många olika sammanhang. Det kan användas för att varna någon för att tänka på konsekvenserna av sina handlingar, eller för att förklara varför någon har hamnat i en viss situation.

Exempel på meningar där man använder ordspråket ”som man bäddar får man ligga”

 • Du får skylla dig själv om du får dåligt betyg på provet. Du har inte pluggat tillräckligt. Som man bäddar får man ligga.
 • Om vi inte tar hand om miljön kommer vi att få betala priset i framtiden. Som man bäddar får man ligga.

Ordspråket ”som man bäddar får man ligga” kan användas i många olika sammanhang, både på ett allvarligt och på ett humoristiskt sätt.

Hälsningar Ordkollen

Man ska inte döma hunden efter håren

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” betyder att man inte ska bilda sig en uppfattning om någon eller något baserat på dess yttre utseende. Det är ett varnande ordspråk som säger att man inte ska dra förhastade slutsatser om människor eller saker utan att först lära känna dem.

Ordspråket kommer från Tyskland, där det finns en liknande variant: ”Man soll das Kind nicht nach dem Haar beurteilen.” Det finns också en liknande engelsk fras: ”Don’t judge a book by its cover.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

 • Man ska inte döma hunden efter håren. Den där personen kanske ser ut som en tuffing, men hon är faktiskt väldigt snäll.”
 • ”Det där spelet kanske ser ut som en barnlek, men det är faktiskt väldigt svårt. Man ska inte döma hunden efter håren.

I det första exemplet handlar det om att inte döma någon baserat på dess utseende. Personen i exemplet ser ut som en tuffing, men det är inte en korrekt bild av hennes personlighet. I det andra exemplet handlar det om att inte döma ut något baserat på dess utseende. Spelet i exemplet ser ut som ett lätt spel, men det är det inte.

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” är ett viktigt ordspråk som kan hjälpa oss att vara mer fördomsfria och öppna för nya människor och saker.

Hälsningar Ordkollen

Man kan inte lära gamla hundar sitta

Ordspråket ”Man kan inte lära gamla hundar sitta”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Man kan inte lära gamla hundar sitta” betyder att det är svårt eller omöjligt att förändra en persons beteende eller åsikter om personen är gammal eller har haft samma vanor under lång tid. Ordspråket kommer troligen från Storbritannien och har sitt ursprung i 1600-talet.

Ordspråket kan användas i många olika sammanhang, till exempel när man pratar om att utbilda eller förändra människors beteende. Det kan också användas när man pratar om att förändra sociala strukturer eller normer.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Man kan inte lära gamla hundar sitta”

Här är två exempel på hur man kan använda ordspråket ”Man kan inte lära gamla hundar sitta” i två meningar:

 • Jag försökte lära min farfar att använda en smartphone, men det var som att försöka lära en gammal hund att sitta.
 • Det är svårt att lära gamla hundar sitta, men det är inte omöjligt. Med tålamod och engagemang kan man lyckas.

Hälsningar Ordkollen

Högmod går före fall

Ordspråket ”högmod går före fall”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”högmod går före fall” betyder att den som är högmodig och tror sig vara bättre än andra förr eller senare kommer att få lida. Detta beror på att högmod ofta leder till arrogans, vilket kan få människor att fatta dåliga beslut och göra misstag. Dessutom kan högmod göra det svårt för människor att lyssna på andra och ta emot kritik, vilket kan leda till konflikter och missförstånd.

Det finns många exempel i historien på människor som har fallit på grund av sitt högmod. Ett exempel är kung Midas, som önskade att allt han rörde vid skulle förvandlas till guld. Hans önskan gick i uppfyllelse, men det ledde till att han så småningom blev förgiftad av allt guld. Ett annat exempel är Icarus, som flög för nära solen med sina vingar av fågelfjädrar. Hans vingar smälte och han föll till sin död.

Ordspråket ”högmod går före fall” är en varning om att man inte ska vara för högmodig. Om man är för högmodig kan man förlora allt som man har uppnått. Det är viktigt att vara ödmjuk och respektfull mot andra, så att man inte ska behöva uppleva ett fall från hög höjd.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”högmod går före fall”

Här är två exempel på hur man kan använda ordspråket ”högmod går före fall”:

 1. Den nya lagchefen trodde sig vara bättre än alla andra. Han gjorde många dåliga beslut, och så småningom blev han avskedad. Högmod går före fall.
 2. Den rike affärsmannen förlorade alla sina pengar på spel och blev ruinerad. Högmod går före fall

I båda dessa exempel visar sig alltså högmodet vara en negativ egenskap som leder till negativa konsekvenser. Det är viktigt att vara ödmjuk och respektfull mot andra, så att man inte ska behöva uppleva ett fall från hög höjd. Så låt inte högmod gå före fall.

Hälsningar Ordkollen

Lika barn lika bäst

Ordspråket ”lika barn leka bäst”

Vad betyder ordspråket och när används det?

Ordspråket “lika barn leka bäst” betyder att människor med liknande utseende eller åsikter har en tendens att sluta sig samman, bilda par eller slå sig ihop. Ordspråket betyder att människor som är lika till sättet trivs bra tillsammans.

Ordspråket “lika barn leka bäst” har troligtvis sitt ursprung i en tid då äktenskap skulle ingås med någon som hade samma sociala och ekonomiska tillhörighet som den sökande.

Exempel på hur man kan använda ordspråket ”lika barn leka bäst”

Jag och min bästa vän har alltid haft liknande intressen och åsikter. Vi brukar säga att ”lika barn leka bäst.

Jag och min kollega har alltid haft liknande arbetssätt och vi har alltid trivts bra tillsammans. ”Lika barn leka bäst!

Hälsningar Ordkollen

Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten

Ordspråket ”Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” betyder att man inte ska räkna med något innan man är säker på att man har det. Ordspråket används ofta för att beskriva situationer där man inte ska ta ut något i förskott eller räkna med något som inte har hänt än.

Ursprunget till ordspråket “Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” är okänt. Det har dock använts i Sverige sedan 1600-talet.

Exempel på hur man kan använda ordspråket ”Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”

Till exempel, om någon planerar att köpa en bil och säger “Jag kommer att sälja min gamla bil så snart jag har köpt den nya”, kan du svara “Kom ihåg, man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten” för att påminna personen om att inte ta ut något i förskott.

Hälsningar Ordkollen

Alla vägar bär till Rom

Ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “alla vägar bär till Rom” betyder att det finns många sätt att nå samma mål. Detta uttryck har blivit ett så kallat bevingat ord och används ofta för att beskriva att det finns flera sätt att lösa ett problem eller uppnå ett mål.

Ordspråket ”alla vägar bär till Rom” är första gången belagt hos den engelske medeltidsförfattaren Geoffrey Chaucer på 1390-talet, men uttryckets ursprungliga upprinnelse är inte klarlagd, så ej heller exakt hur det skall tolkas. Ursprunget till detta ordspråk är som sagt inte helt klarlagt, men det finns en teori som säger att det härstammar från den romerska tiden då Rom var huvudstad i det romerska riket. Romarna var mycket duktiga på att bygga vägar och hade ett omfattande vägnät som sträckte sig över hela riket. Detta gjorde att alla vägar ledde till Rom.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Alla vägar bär till Rom”

Jag har försökt att lösa det här problemet på flera olika sätt, men inget verkar fungera. Men jag tror att jag kommer att hitta en lösning snart eftersom alla vägar bär till Rom.”

Hälsningar Ordkollen

Alla känner apan men apan känner ingen

Ordspråket ”Alla känner apan, men apan känner ingen”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket “Alla känner apan, men apan känner ingen” betyder att det är lätt att känna igen någon som är känd eller populär, men att personen kanske inte känner igen alla som känner till den. Det kan också betyda att det är lätt att vara anonym och obemärkt även om man är känd av många.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Alla känner apan, men apan känner ingen”

Om du ser en kändis på gatan och säger “Hej!” till personen men den inte svarar, kan någon säga till dig “Kom ihåg, alla känner apan, men apan känner ingen. Kändisar träffar många människor varje dag och kan inte alltid svara på alla hälsningar.”

Hälsningar Ordkollen