Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

Vad betyder det och när används det?

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” betyder att man inte ska bilda sig en uppfattning om någon eller något baserat på dess yttre utseende. Det är ett varnande ordspråk som säger att man inte ska dra förhastade slutsatser om människor eller saker utan att först lära känna dem.

Ordspråket kommer från Tyskland, där det finns en liknande variant: ”Man soll das Kind nicht nach dem Haar beurteilen.” Det finns också en liknande engelsk fras: ”Don’t judge a book by its cover.

Exempel på när man kan använda ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren”

  • Man ska inte döma hunden efter håren. Den där personen kanske ser ut som en tuffing, men hon är faktiskt väldigt snäll.”
  • ”Det där spelet kanske ser ut som en barnlek, men det är faktiskt väldigt svårt. Man ska inte döma hunden efter håren.

I det första exemplet handlar det om att inte döma någon baserat på dess utseende. Personen i exemplet ser ut som en tuffing, men det är inte en korrekt bild av hennes personlighet. I det andra exemplet handlar det om att inte döma ut något baserat på dess utseende. Spelet i exemplet ser ut som ett lätt spel, men det är det inte.

Ordspråket ”Man ska inte döma hunden efter håren” är ett viktigt ordspråk som kan hjälpa oss att vara mer fördomsfria och öppna för nya människor och saker.

Hälsningar Ordkollen