Ordspråket ”Otack är världens lön”

Vad betyder ordspråket och hur använder man det?

Ordspråket ”otack är världens lön” betyder att människor ofta inte uppskattar eller belönar dem som hjälper dem. Det är ett uttryck för att det kan vara svårt att få erkännande för sina insatser, även om man gör sitt bästa.

Ordspråket har sitt ursprung i grekiskan. Det finns ett liknande ordspråk på latin som säger ”ingratitude vincit omnia”, vilket betyder ”otacksamhet övervinner allt”.

Två exempel på meningar där ordspråket ”otack är världens lön” används

  • ”Jag hjälpte honom att flytta, men han var så otacksam att han inte ens sa tack. Otack är världens lön
  • Otack är världens lön, det har jag lärt mig den hårda vägen.”

Ordspråket kan användas i en mängd olika sammanhang, men det är ofta kopplat till situationer där någon har hjälpt eller gjort en tjänst åt någon annan. I dessa situationer kan ordspråket användas för att uttrycka en känsla av besvikelse eller frustration över att den hjälpen inte har uppskattats.

Det finns såklart många människor som är tacksamma för den hjälp de får, och som tar sig tid att uttrycka sin uppskattning. Men det är också sant att det finns människor som inte uppskattar den hjälp de får, och som kan vara oförskämda eller rentav elaka mot de som har hjälpt dem. Då kan man ha rätt att säga att otack är världens lön.

Hälsningar Ordkollen