Födsel eller födelse?

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både födsel och födelse.

Det finns egentligen ingen skillnad på orden födsel och födelse. De är båda stavningsvarianter av samma ord, som betyder ”att komma till världen” eller ”att få ett barn”.

Födelse är den vanligare stavningsvarianten i Sverige, men födsel är också ett korrekt alternativ.

I vissa sammanhang kan det finnas en liten skillnad i betydelse. Till exempel kan födsel användas för att beskriva själva förlossningsprocessen, medan födelse kan användas för att beskriva den mer allmänna händelsen att ett barn kommer till världen.

Men i de flesta fall är det ingen skillnad på betydelsen av orden födsel och födelse.

Hälsningar Ordkollen