Vad är OSA en förkortning av?

Vad betyder förkortningen OSA?

Förkortningen OSA, eller mer korrekt enligt Språkrådet, o.s.a. med punkter, står för “om svar anhålles” och används vid skriftlig förfrågan som t.ex. inbjudan. Det är en avbrytningsförkortning som utläses: om svar anhålles. Det anses även korrekt att skriva förkortningen med mellanrum mellan bokstäverna och då skriver man O S A.

Exempel på hur man kan använda förkortningen OSA

Här är två exempel på hur du kan använda förkortningen o.s.a. i en mening:
Vänligen svara på inbjudan senast den 1 juni med o.s.a.”.
Vänligen svara på inbjudan med O S A om du vill ha specialkost”.

Hälsningar Ordkollen