Vad är förkortningen av motorcykel?

Hur förkortas ordet motorcykel?

Det rätta svaret är att motorcykel förkortas mc.

Hälsningar Ordkollen.