Vad är ASAP en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att ASAP är en förkortning av engelskans as soon as possible.

Översättningen för as soon as possible är så snart som möjligt.

Hälsningar Ordkollen.