Vad är LAS en förkortning av?

Vad betyder förkortningen LAS?

LAS är en förkortning av lagen om anställningsskydd.

Hälsningar Ordkollen.