Vad är etc. en förkortning av?

Vad betyder förkortningen?

Det rätta svaret är att etc. är en förkortning av etcetera.

Etcetera kommer från latinets et cetera som betyder ”och det övriga”.

Hälsningar Ordkollen.