Dåså eller då så?

Hur stavas det? Ska orden skrivas ihop eller isär?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas isär och att det stavas då så.

Orden ska inte skrivas ihop så det stavas inte dåså.

Exempel på rätt stavning för dåså eller då så

Då så, visa mig nu hur man gör!

Hälsningar Ordkollen