Framför allt eller framförallt

Hur stavas det?

Det rätta svaret är att det kan stavas både framförallt och framför allt.

Språkrådet och Svenska Akademiens ordlista rekommenderar att man skriver isär orden och då skriver framför allt. Det har blivit den vanligaste varianten i modern svenska.

Båda varianterna, ”framförallt” och ”framför allt”, har dock varit accepterade under en längre tid. Det finns en del dialekter och stilnivåer där man fortfarande kan se ”framförallt” användas.

Om du vill vara säker på att använda den mest aktuella och rekommenderade varianten, är det alltså bäst att skriva framför allt som två ord.

Exempel på hur man kan använda ”framför allt och framför allt i en mening

  • Framför allt måste vi se till att alla barn har tillgång till en god utbildning.
  • Klimatförändringarna är framför allt ett hot mot de fattigaste i världen.
  • Hon är framförallt känd för sina romaner, men hon har också skrivit noveller och dikter.

Hälsningar Ordkollen