Ha ha eller haha?

Hur stavas det? Ska orden skrivas isär eller ihop?

Det rätta svaret är att orden ska skrivas ihop, så det stavas alltså haha.

Det stavas inte ha ha.

Haha är ett ord som används för att återge skratt.

Hälsningar Ordkollen